03 jul 2019

Dom i erstatningssag mod ledelsen af Amagerbanken

Østre Landsret har den 26. juni 2019 afsagt dom i endnu en erstatningssag mod en bankledelse efter finanskrisen.

Landsretten idømte den administrerende direktør og syv bestyrelsesmedlemmer erstatning på 225. millioner som følge af, at de pågældende havde forlænget en tidligere bevilget valutaramme. Øvrige bevillinger blev ikke anset for ansvarspådragende.

En direktør, som også var medlem af direktionen, blev frifundet, fordi Finansiel Stabilitet havde udvist passivitet ved at genansætte ham i en funktionærstilling efter bankens konkurs, uden at der derved var taget forbehold for erstatningskrav.

To medarbejderrepræsentanter blev frifundet efter den særlige lempelsesregel i erstatningsansvarsloven (hvor erstatningsansvar kan reduceres eller bortfalde, hvis det er ”urimeligt tyngende”.) Landsretten anså de pågældendes uagtsomhed for mindre end den øvrige del af ledelsen.

Kun et enkelt ledelsesmedlem (bestyrelsesformanden) havde tegnet forsikring for sit ansvar, og det fremgår af dommen, at han, hvis forsikringsselskabet anerkender dækning, skal friholde de øvrige for et beløb svarende til forsikringssummen, 100 mio. kr.

Dommen er konkret begrundet og har derfor mindre interesse med hensyn til vurdering af uagtsomhed. Frifindelsen af en direktør som følge af passivitet og især frifindelsen af medarbejderrepræsentanterne er derimod interessant. Det har hidtil været næsten undtagelsesfrit, at ledelsen anses som et kollektiv, og som udgangspunkt skal bedømmes som sådant. Anvendelsen af lempelsesreglen er så vidt vides første gang i sager af denne type. Det kan få stor betydning i de endnu uafsluttede sager om ansvar efter finanskrisen.

Det er interessant, at ledelsen ikke havde tegnet ledelsesansvarsforsikring. Ifølge oplysninger i pressen fordi bestyrelsesformanden (som selv var forsikret som advokat) havde frarådet det. Det har været en dyr beslutning, alene sagsomkostningerne er astronomiske. Resultatet understreger igen, at ledelsesansvarsforsikring bør være en helt naturlig ting, hvis man påtager sig et hverv som ledelsesmedlem.

Det forlyder, at i hvert fald et bestyrelsesmedlem vil søge at få sagen for Højesteret.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du en sag, hvor du mangler advokathjælp?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her