02. jul 2020

Covid-19: Nye regler om forsamlingsforbud giver nye muligheder for afholdelse af generalforsamlinger

02. jul 2020
Efter ikrafttræden af nye regler om forsamlingsforbud bør og skal virksomheder overveje mulighederne for snarligt at afholde generalforsamling.

De nye regler om forsamlingsforbud

Den 9. juni 2020 trådte nye regler vedrørende forsamlingsforbud i kraft. Forsamlingsforbuddet blev herved hævet fra maksimalt 10 personer til maksimalt 50 personer. Endvidere forventes forsamlingsforbuddet at blive hævet fra maksimalt 50 personer til maksimalt 100 personer omkring den 8. juli 2020.

Ved bl.a. arrangementer, begivenheder mv., hvor deltagerne primært sidder ned, er det dog muligt at samles op til 500 personer.

Der er endvidere udstedt retningslinjer for ansvarlig indretning af konferencecentre mv., hvori retningslinjerne for mødefaciliteter også er beskrevet. Det fremgår bl.a. heraf, at det skal sikres, at deltagerne er placeret således, at der er 1 meters afstand mellem deltagerne målt fra midten af sædet eller så hvert andet sæde er tomt.

De nye regler giver for virksomhederne anledning til at overveje, om der snarligt bør afholdes generalforsamling, således virksomhederne har mulighed for at indsende årsrapport for seneste regnskabsår inden for de nye frister herfor.

Forsamlingsforbud og generalforsamlinger

Fristen for indsendelse af årsrapport til Erhvervsstyrelsen er for visse virksomheder, hvis regnskabsår afsluttes i perioden fra den 31. oktober 2019 til og med den 30. april 2020, forlænget indtil 8 måneder efter regnskabsårets afslutning. Tilsvarende skal generalforsamlingen, hvor årsrapporten skal godkendes, afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden denne frist.

Disse regler er nærmere beskrevet i vores tidligere nyhedsbrev herom. Du kan læse nyhedsbrevet her

Uanset, at fristen herved blev forlænget til 8 måneder efter regnskabsåret udløb, har de omfattede virksomheder mulighed for at indsende årsrapporten senest 8 uger efter, at forsamlingsforbuddet er ophævet, hvis virksomheden ikke uden at komme i strid med et forbud mod afholdelse af og deltagelse i større forsamlinger kan afholde generalforsamling eller anden forsamling, hvor årsrapporten skal godkendes, med deltagelse af personer, der ifølge lovgivningen skal være til stede eller har ret til at være til stede, herunder således selskabets aktionærer/anpartshavere.

Det afgørende for, hvornår de omfattede virksomheder senest kan indlevere årsrapport, er således bl.a., hvorvidt og hvornår det for virksomheden er eller bliver muligt at afholde generalforsamling i henhold til reglerne om forsamlingsforbud.

Som nævnt, gælder forsamlingsforbuddet på nuværende tidspunkt som udgangspunkt for forsamlinger, hvor der er flere end 50 personer til stede samtidigt. En generalforsamling på 50 personer eller derunder vil således nu kunne afholdes uden at overtræde forsamlingsforbuddet, og en sådan skal derfor være afholdt i så god tid, at virksomheden kan indsende årsrapport senest 8 måneder efter regnskabsårets udløb, hvis virksomheden f.eks. afsluttede seneste regnskabsår den 31. december 2019.

Det er dog også i nogle tilfælde tilladt at forsamles op til 500 personer, hvis deltagerne i det væsentlige sidder ned. Der er således også mulighed for at afholde en generalforsamling med et deltagerantal på 50-500 personer uden at overtræde forsamlingsforbuddet.

Virksomheder, der kan afholde generalforsamlinger med deltagelse af maksimalt 500 personer, kan derfor – uden at dette vil være i strid med reglerne om forsamlingsforbud – afholde generalforsamling allerede nu.

Sådanne virksomheder bør allerede nu overveje dette, således generalforsamlingen afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen senest 8 måneder efter regnskabsårets udløb.

Virksomhederne skal i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingerne også være opmærksomme på retningslinjerne for mødefaciliteter, som beskrevet ovenfor.

Det vil med de nuværende regler om forsamlingsforbud endnu ikke være muligt at afholde generalforsamlinger med flere end 500 deltagere.

Bliver forbuddet mod forsamling af flere end 500 personer ophævet senere end 8 uger før udløbet af fristen på 8 måneder efter regnskabsårets afslutning, så kan årsrapporten indsendes på et tidspunkt senere end 8 måneder efter regnskabsårets udløb.

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning i forbindelse med håndtering af generalforsamlinger eller indsendelse af årsregnskab i denne tid med Covid-19, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også læse mere om de juridiske forhold i forbindelse med Covid-19 på denne side, hvor vi løbende opdaterer med nyheder og spørgsmål og svar vedrørende håndtering af Covid-19. 

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning i forbindelse med afholdelse af generalforsamlinger eller indsendelse af årsregnskab?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her