23. mar 2021

Covid-19-initiativ skal sikre skattefrihed for gavekort til medarbejdere

23. mar 2021
Regeringen og støttepartier gennemfører initiativ, der skal understøtte en presset underholdningsindustri. Dette skal sikres ved, at danske virksomheder får mulighed for at give deres ansatte et gavekort på op til 1.200 kr., uden at den ansatte skal beskattes af det. Dette gavekort indføres ved siden af den almindelige grænse for mindre personalegoder som eksempelvis den årlige julegave, der også for 2021 er på 1.200 kr.

Gavekort er normalt skattepligtige for modtageren

Det altovervejende udgangspunkt for gavekort er, at modtageren af dette er skattepligtig. Det skyldes det forhold, at gavekort som altovervejende udgangspunkt betragtes på samme måde som kontanter og vil blive betragtet som en del af den ansattes løn.

Der eksisterer en praksisudviklet undtagelse hertil, hvorefter et gavekort til en bestemt restaurant til en tre retters menu, og som ikke kan omvekslet til kontanter, kan gives uden skattemæssige konsekvenser til den ansatte som julegave, hvis den holdes under 1.200 kr.

Det er dette princip, der nu laves en specialundtagelse til, idet lovændringen betyder, at arbejdsgivere, i 2021, kan give deres ansatte et gavekort på 1.200 kr. til bestemte ydelser inden for underholdningsindustrien, uden at dette får betydning for julegaven.

Hvem kan modtage gavekortet?

Det er en klar betingelse for skattefriheden, at gavekortet modtages som led i et ansættelsesforhold.

En person, der modtager gavekort uden for et egentligt ansættelsesforhold, eksempelvis honorarmodtagere, medlemmer af bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre kollektive organer, herunder Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser, er ikke omfattet af skattefritagelsen.

Initiativet er således rettet mod helt almindelige ansatte i helt almindelige virksomheder, baseret på en ansættelseskontrakt.

Hvilke ydelser må der gives gavekort til efter det nye initiativ?

De ydelser, lovgiver med loven vil understøtte, ligger alle inden for underholdningsindustrien, herunder særligt inden for hotel og restauration samt forlystelsesparker.

Hotelydelser omfatter ifølge lovforarbejderne ydelser hos eksempelvis hoteller, gæstgiverier, vandrerhjem, moteller og campingpladser. Ophold i sommerhuse er IKKE omfattet.

Derudover ønskes det at understøtte restauranter, herunder fastfoodrestauranter, caféer, pølseboder og lignende, hvor der serveres mad og drikke.

Også ydelser inden for oplevelsesindustrien eksempelvis forlystelsesparker, museer, kunsthaller, teatre og andre udbydere af scenekunstforestillinger, herunder musicals og revyer, multiarenaer, cirkus, festivaler, spillesteder, koncert- og kulturhuse, zoologiske haver og lignende er omfattet af gavekortmuligheden.

Skattefritagelsen omfatter imidlertid ikke transport, medmindre transporten anses for at være en del af en forlystelse.

Eksempler på omfattede ydelser:

 • Overnatninger på hoteller, gæstgiverier, vandrerhjem, moteller og campingpladser m.v. inkl. mad og drikkevarer og andre ydelser inkluderet i overnatningsprisen
 • Mad og drikkevarer til nydelse på en restaurant
 • Mad og drikkevarer til nydelse på en café
 • Mad og drikkevarer til nydelse ved en pølsevogn
 • Mad og drikkevarer til nydelse på en fastfoodrestaurant
 • Drikkevarer til nydelse på en bar
 • Mad og drikkevarer til nydelse på et pizzeria
 • Adgangsbilletter til forlystelsespark inkl. turpas/billetter til forlystelser
 • Adgangsbilletter til biografer, teatre, stand-up-shows, operaer og koncerter
 • Adgangsbilletter til zoologiske haver, museer m.v. inkl. rundvisninger
 • Adgang til professionelle sportsarrangementer (fodbold, ishockey mv.)

Derudover vil gavekort til ”to-go” være omfattet, hvis virksomheden har siddende betjening også.

I den sammenhæng skal det vurderes ud fra de normale omstændigheder. Hvis der alene leveres ”to-go” på grund af, at myndighederne har udstedt forbud mod siddende gæster, vil virksomheden opfylde kravet, og der kan udstedes gavekort til denne virksomheds ”to-go”.

Generelt kan det siges, at skattefritagelsesordningen for gavekort på op til 1.200 kr. gælder for gavekort til udbydere af spise- og drikkevarer til nydelse på eller ved forretningsstedet, modtagelse af overnattende gæster med mulighed for servering, servering af spise- og drikkevarer ved enkeltstående arrangementer, udlevering af stærke drikke til nydelse på eller ved forretningsstedet, og/eller til udbydere af forlystelser, herunder oplevelser og kulturtilbud, som udbydes af spillesteder, koncert- og kulturhuse, museer, teaterforestillinger og biografforestillinger m.v.

Lovforarbejderne indeholder en nærmere beskrivelse af ”tvivlstilfælde”.

Samlet sum for flere arbejdsgivere

Det skattefrie gavekort på 1.200 kr. gælder for alle de arbejdsgivere, en arbejdstager måtte have.

Hver arbejdsgiver kan således give et gavekort på 1.200 kr., men det er op til den ansatte at oplyse skattemyndighederne om, at der er modtaget flere gavekort. Hvis beløbet overstiger de 1.200 kr., er det arbejdstagerens forpligtelse at oplyse skattemyndighederne herom. Manglende opfyldelse af denne oplysningspligt kan medføre straf.

Overstiger et eller flere gavekort tilsammen 1.200 kr. vil hele beløbet være skattepligtigt. Er der således samlet givet gavekort for 1.201 kr., vil alle 1.201 kr. blive indkomstskattepligtig og AM-bidragspligtig. Det er således ikke kun den 1 kr., der bliver skattepligtig.

Arbejdsgiveren har en indberetningspligt, hvis arbejdsgiver giver et gavekort, der overstiger 1.200 kr., hvilket gør det fulde beløb skattepligtig.

Kan der gives et gavekort, der kan anvendes flere steder?

Ja, det kan der godt, men det gælder, at alle stederne hver især skal opfylde betingelsen som redegjort for ovenfor, altså være en restaurant, et hotel, en cafe, et museum eller lignende. Der kan således ikke gives et gavekort, der eksempelvis kan anvendes i Zoo, på et museum, på en restaurant, eller til indkøb i en dagligvarebutik. Dette gavekort vil være skattepligtig.

Men et gavekort, der eksempelvis kan anvendes på 5 forskellige restauranter, eller et gavekort der kan anvendes på flere forskellige museer, det vil opfylde reglerne, og kunne gives skattefrit.

Gavekort efter de nye og den almindelige praksis

Som nævnt er gavekort som det altovervejende udgangspunkt skattepligtige. Dog er der praksis for, at der kan gives et gavekort i julegave på op til 1.200 kr., hvis det er til en bestemt restaurant, ikke kan ombyttes til kontanter, og alene kan anvendes til dagens trerettersmenu eller til én af tre trerettersmenuer.

Hvis den ansatte får et sådan gavekort, kan der samtidig gives et gavekort til samme restaurant på 1.200 kr. til samme restaurant.

Betingelser ved gavekortet

De omfattede gavekort efter skattefritagelsesordningen vil være både gavekort, der kan aflæses elektronisk og andre fysiske gavekort.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du en sag, hvor du mangler advokathjælp?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her