18. mar 2020

Covid-19: Hvad skal der ske med virksomhedsoverdragelserne?

18. mar 2020
Situationen med Covid-19/Coronavirus påvirker i høj grad det danske samfund – og dermed også de danske virksomheder. Derfor risikerer Covid-19 også at påvirke igangværende virksomhedsoverdragelser. Parterne i en virksomhedsoverdragelse bør aktivt tage stilling til fordelingen af risikoen mellem sælger og køber vedrørende de forhold, som Covid-19 medfører for den pågældende målvirksomhed (den virksomhed, der overdrages).

Sælgers fokus ifm. Covid-19

På sælgersiden kan Covid-19 bl.a. give anledning til at sikre, at de garantier, som sælger har afgivet vedrørende målvirksomheden, afspejler de forhold, som Covid-19 har medført for målvirksomheden. Sælger skal særligt være opmærksom, hvis overdragelsesaftalens underskrivelse (signing) og gennemførelse (closing) ikke sker på samme tidspunkt. Det er sædvanlig praksis, at sælger i dette tilfælde afgiver sine garantier både på underskriftstidspunktet og igen på gennemførelsestidspunktet. Som følge af Covid-19 kan der i perioden mellem underskriftstidspunktet og gennemførelsestidspunktet forekomme væsentlige ændringer, som sælger skal være opmærksom, når garantierne afgives og gentages.

Det er også i sælgers interesse at sikre, at køber er i stand til at betale købesummen, herunder om købers finansiering er på plads. Sælger må desuden forvente, at køber har en interesse i, at købesummen skal kunne reguleres som følge af Covid-19.

Endelig kan sælger forvente at blive mødt med krav fra køber om, at der aftales en såkaldt ”MAC-klausul”, jf. nedenfor, eller anden klausul, der kan give køber adgang til at træde tilbage fra aftalen.

Købers fokus ifm. med Covid-19

På købersiden kan Covid-19 bl.a. give anledning til at køber genovervejer de forhold og forudsætninger, som har dannet grundlag for beregning af købesummen for virksomheden. Disse forhold og forudsætninger kan have ændret sig. Det kan derfor overvejes, om parterne skal indføje i overdragelsesaftalen, at en del af købesummen skal være variabel – det vil sige, at den er afhængig af f.eks. den fremtidige indtjening i målvirksomheden (”earn-out”). Desuden kan sælgerfinansiering på en del af købesummen overvejes.

Ligeledes kan købers fokus i en eventuel due diligence-undersøgelse (undersøgelse af målvirksomhedens forhold) blive justeret i lyset af Covid-19. Der kan f.eks. være et øget fokus på målvirksomhedens ansættelsesretlige forhold og tilstedeværelsen og indholdet af force majeure-klausuler i målvirksomhedens kontrakter, herunder leverandørkontrakter.

Endelig bør køber være opmærksom på, om et på forhånd afgivet lånetilsagn fra et pengeinstitut vedrørende pengeinstituttets tilkendelse af lån til brug for finansiering af virksomhedsoverdragelsen kan tilbagekaldes/reguleres som følge af Covid-19.

Kan der trædes tilbage fra en underskrevet aftale?

I virksomhedsoverdragelsesaftaler aftaler sælger og køber indimellem en såkaldt ”MAC-klausul”.  

En MAC-klausul er overordnet en klausul, hvorefter køber kan træde tilbage fra aftalen, såfremt der har vist sig særlige/væsentlige forhold vedrørende målvirksomheden eller øvrige væsentlige omstændigheder, der har medført, at målvirksomhedens værdi eller økonomiske forhold har ændret sig m.v.

MAC-klausuler må forventes at få øget fokus som en følge af Covid-19.

MAC-klausuler ses i forskellige varianter – nogle mere præcist formuleret end andre. Hvorvidt en aftalt MAC-klausul giver mulighed for at træde tilbage fra en indgået aftale vil afhænge af en konkret fortolkning af den pågældende klausul.

Såfremt parterne ikke har aftalt en MAC-klausul, kan det overvejes, om parterne kan træde tilbage fra aftalen på andet grundlag i henhold til overdragelsesaftalen mellem parterne.

Som udgangspunkt må parterne henholde sig til de eventuelle betingelser, der er aftalt mellem parterne. Er der ikke aftalt en MAC-klausul, og er der ikke indsat særlige betingelser i aftalen, vil udgangspunktet være, at parterne ikke kan træde tilbage fra aftalen. Såfremt der ikke kan trædes tilbage fra aftalen, er aftalen som udgangspunkt bindende og virksomhedsoverdragelsen skal derfor gennemføres i overensstemmelse med aftalens indhold.

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning i forbindelse med håndtering af Covid-19, så er du velkommen til at kontakte os. Vi står klar til at hjælpe.

Du kan også læse mere om de juridiske forhold i forbindelse med Covid-19 på denne side, hvor vi løbende opdaterer med nyheder og spørgsmål og svar vedrørende håndtering af Covid-19.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du spørgsmål til virksomhedsoverdragelser og håndtering af Covid-19?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her