25. maj 2023

Bookmakerfirma skal betale stor erstatning for brug af sportsudøvere i markedsføringen

25. maj 2023
Sø- og Handelsretten satte den 8. maj 2023 foreløbigt punktum i en sag mellem en række kendte danske elitesportsudøvere og et bookmakerfirma, der havde brugt sportsudøvernes navn og billede som led i markedsføring af spilvirksomhed. Retten tildelte sportsudøverne en samlet erstatning på 4.700.000 kr. Benytter du billeder og kendtes navne i din markedsføring, og er du i tvivl om, hvilke regler der gælder, så læs med her.

Ulovlig brug af kendte ansigter ses ofte i virksomheders markedsføring

Det er efterhånden blevet en velkendt problemstilling, at de danske sportsudøveres navne eller billeder bruges som led i markedsføring uden samtykke.

Jævnligt benyttes særligt anerkendte håndbold- eller fodboldspillere fra det danske landshold i reklameøjemed. I praksis kommer dette blandt andet til udtryk ved, at spillerprofiler indgår i opslag på f.eks. Facebook eller Twitter som led i markedsføring af en given virksomhed.

Det kan for virksomheder sandsynligvis være fristende op til en vigtig slutrunde at bruge et billede af en kendt dansk sportsudøver, flankeret af teksten ”KOM SÅ DANMARK”. Det er bare vigtigt at understrege, at en sådan kommerciel brug kræver et samtykke, og at uretmæssig brug i praksis medfører høje erstatningssummer.

Disse 3 overvejelser bør din virksomhed gøre

Når det drejer sig om brugen af sportsudøvere i kommercielle sammenhænge, er der en række immaterialretlige overvejelser, der skal iagttages, herunder:

  • Fotografen har en ophavsret til fotografiet jf. ophavsretslovens § 1/70
  • Sportsudøveren har en ret til eget navn og billede jf. markedsføringslovens § 3 og almindelige retsgrundsætninger
  • Sportsudøverens beklædning vil typisk indeholde beskyttede forretningskendetegn (klubnavn mv.), hvilke kan være beskyttede varemærker

Inden du benytter dig af sportsudøvere i markedsføringen, bør du derfor undersøge, om din anvendelse af billede eller navne strider imod lovgivningen, og hvilke forholdsregler du bør gøre dig, f.eks. ved at indhente samtykke.

Derfor må bookmakerfirma betale 4,7 mio. i erstatning

Problemstillingen i den nylige dom fra Sø- og Handelsretten opstår på baggrund af, at bookmakerfirmaet havde udgivet en række opslag på de sociale medier, hvori virksomheden promoverede sig gennem brug af billeder og navne, der kunne henføres til kendte danske sportsudøvere.

Retten erklærede: 

  • At anvendelsen af fotos og navne i opslagene skete uden elitesportsudøvernes samtykke
  • At opslagene optrådte som led i markedsføring af [Bookmaker]’s virksomhed og dermed ikke som redaktionelt indhold

Herved fandt retten, at der skete et brud på retten til eget billede og navn, som beskyttes af almindelige retsgrundsætninger og markedsføringslovens § 3, stk. 1.

Sø- og Handelsretten vurderede herefter på baggrund af bevisførelsen og parternes synspunkter, at hver af sportsudøverne havde ret til en erstatning på 50.000 kr. pr. opslag på de sociale medier. 

Kendte og ikke kendte personer er beskyttet imod udnyttelse af identitet

Dommen cementerer den mangeårige praksis på området, der endnu engang understreger, at det enkelte individ, kendt eller ej, nyder en beskyttelse imod utilbørlig udnyttelse af dennes person/identitet.

Dette blev også konklusionen i sagen om Buster Larsen (U 1965.126 H), som vi har omtalt som led i et tidligere nyhedsbrev, der kan læses her

Som erhvervsdrivende er det derfor vigtigt at have for øje, at reglerne ved brug af personers billede, navn mv. i salgs- eller markedsføringsmateriale ikke overtrædes.

Sø- og Handelsrettens dom er ikke skelsættende ny praksis, men den bidrager til at belyse vigtigheden af at cleare rettighederne til kommerciel brug af særligt kendte menneskers navn og billede, idet manglende samtykke kan medføre høje erstatningskrav.

HjulmandKaptains specialister i immaterialret kan hjælpe dig

Benytter din virksomhed personer som led i markedsføringen, og har du brug for sparring til at sikre dig, at det gøres på lovlig vis, så står HjulmandKaptains specialister i immaterialret klar til at rådgive dig.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du en sag, hvor du mangler advokathjælp?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt og senest den følgende hverdag.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her