19. nov 2021

Arbejdsgivere får igen mulighed for at kræve et gyldigt coronapas af medarbejdere

19. nov 2021
En ny aftale skal give arbejdsgivere mulighed for at genindføre krav om fremvisning af coronapas på arbejdspladsen. Formålet med den nye aftale er at mindske risikoen for smittespredning blandt medarbejdere og dermed skabe mere tryghed på arbejdspladserne.

Folketinget vedtog i 2020 en lov, der gav arbejdsgivere mulighed for at pålægge medarbejdere at blive testet for Covid-19. Loven var gældende indtil den 1. november 2021, men den 12. november 2021 blev der indgået en aftale mellem Regeringen, Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening om at genindføre reglerne.

Regeringen har nu fremsat lovforslag herom. Det forventes, at lovforslaget træder i kraft i løbet af kort tid.

Hvad gælder, når lovhjemlen ikke er gældende længere?

Det er vores vurdering, at det fortsat er muligt for arbejdsgivere at opfordre sine medarbejdere til at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer om at lade sig teste eller fremvise et gyldigt coronapas.

En arbejdsgivers krav om fremvisning af coronapas skal være sagligt. Det betyder, at kravet

  1. skal være driftsmæssigt begrundet,
  2. ikke må være udtryk for chikane eller vilkårlighed og
  3. ikke må gå videre, end hvad der er nødvendigt af hensyn til driften.

Kravet skal dog være begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af Covid-19, særligt hvis virksomhedens væsentlige driftsmæssige hensyn taler herfor.

Må arbejdsgivere kræve vaccine mod Covid-19?

På nuværende tidspunkt findes der ingen – og der fandtes heller ikke tidligere – lovgivning, der regulerer arbejdsgiveres adgang til at pålægge medarbejdere at blive vaccineret mod Covid-19.

Et krav som dette fra en arbejdsgiver udgør et indgreb i medarbejdernes privatsfære, og derfor kan arbejdsgivere – efter vores vurdering - kun kræve at medarbejdere lader sig vaccinere mod Covid-19, hvis meget tungtvejende grunde taler herfor.

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

Har du spørgsmål eller brug for juridisk rådgivning i forbindelse med de ansættelsesretlige aspekter af Covid-19, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du en sag, hvor du mangler advokathjælp?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her