16. mar 2018

Anerkendelse af gæld mellem børn og forældre

16. mar 2018
Mange forældre yder i løbet af deres liv lån til deres børn. Disse lån oprettes oftest som et anfordringsgældsbrev. I mange tilfælde ender anfordringsgældsbrevet med at henligge i en skuffe og ser først dagens lys ved långivers død. I forhold til beskatning af kursgevinst kontra kun at skulle betale arveafgift af beløbet, er det vigtigt at huske og få anerkendt anfordringsgældsbreve i forhold til forældelse.

Hensigten er ofte, at anfordringsgældsbrevet enten skal nedskrives med det årlige skattefrie gavebeløb (68.700 kr. årligt i 2021), eller at anfordringsgældsbrevet blot skal henstå til långivers død.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at et anfordringsgældsbrev forældes efter 10 år fra stiftelsestidspunktet, hvis det ikke forinden er anerkendt af skyldner, at det fortsat består. Det vil sige, at såfremt låntager ikke, forinden 10 år efter anfordringsgældsbrevet er stiftet, har anerkendt gælden, da kan långiver ikke gøre krav på tilbagebetaling af lånet.

Hvorfor er det relevant, om gælden er forældet, hvis hensigten har været, at lånebeløbet under alle omstændigheder skal gå i arv til låntager? Relevansen skyldes at ved forældelse af gælden, da beskattes låntager af en kursgevinst. Såfremt anfordringsgældsbrevet ikke er forældet på tidspunktet for långivers død, da vil et barn til långiver/dødsboet alene skulle betale arveafgift af beløbet (forudsat at barnet skal arve tilsvarende lånebeløb af långiver), hvilket beskattes langt mildere end kursgevinst.

Det er derfor vigtigt, at børn, som låner af forældre ved anfordringsgældsbrev, anerkender gælden. Dette skal ske, inden der er gået 10 år fra lånets stiftelse, således at der ikke indtræder kursgevinstbeskatning af den forældede gæld, men alene mildere beskatning efter boafgiftsloven (for nuværende 15 % for børn). Der er ingen formkrav til denne anerkendelse af gælden, men det anbefales, at det gøres skriftligt, således at det efterfølgende kan bevises overfor SKAT, at gælden er anerkendt.

Hvis ovenstående måtte give anledning til spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

 

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du spørgsmål vedrørende lån børn og forældre imellem?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt og senest den følgende hverdag.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her