01. sep 2020

Aftale om midlertidig arbejdsfordeling under Covid-19 på plads

01. sep 2020
Arbejdsmarkedets parter har den 31. august 2020 aftalt at indføre en ny fleksibel ordning, som giver alle private virksomheder muligheden for at etablere arbejdsfordeling frem til den 31. december 2020. Ordningen forventes at blive udmøntet ved lov i uge 37, hvorefter den kan anvendes.

Kort om den nye ordning

Den nye ordning om arbejdsfordeling går i korte træk ud på, at man som privat virksomhed kan iværksætte arbejdsfordeling frem til 31. december 2020 med en maksimal varighed af 4 måneder. Ordningen kan iværksættes frem til og med den 31. december 2020, hvorfor ordningen også giver mulighed for arbejdsfordelingsaftaler, der løber langt ind i det nye år.

Udover muligheden for en længere arbejdsfordelingsperiode forhøjes dagpengesatsen for personer i den nye arbejdsfordelingsordning til ca. 143,50 kr. i timen, mens de er på dagpenge i ordningen. Dette svarer til 23.000 kr. for en fuldtidsansat.

Med den nye arbejdsfordelingsordning åbnes der også op for, at ikke-forsikrede kan modtage supplerende dagpenge.

Større fleksibilitet

Arbejdsfordeling er ikke et nyt ord, men derimod et kendt ord inden for den kollektive arbejdsret. Der er således flere overenskomster, som indeholder bestemmelser for arbejdsfordelingsaftaler. Problemet med disse arbejdsfordelinger er dog, at ikke-overenskomstdækkede virksomheder ikke kan anvende overenskomstbaseret arbejdsfordelingsaftaler, ligesom der er usikkerhed om for eksempel muligheden for etablering af arbejdsfordeling for funktionærer.

Med den nye arbejdsfordelingsordning er det nu muligt at etablere aftale om arbejdsfordeling for alle typer af medarbejdere i alle typer af private virksomheder, herunder også for funktionærer.

Ingen godkendelse

Med de eksisterende arbejdsfordelingsordninger er det en betingelse, at ordningerne godkendes af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd. Dette ændres dog, hvis man etablerer den nye arbejdsfordelingsordning inden den 31. december 2020. I aftalen er der lagt op til, at den nye ordning godt kan anvendes efter den 31. december 2020, men at dette forudsætter en godkendelse fra Det Regionale Arbejdsmarkedsråd.

Arbejdsgiver skal bidrage til finansieringen af ordningen

Det følger af trepartsaftalen, at arbejdsgiverne skal bidrage til at finansiere ordningen, herunder ved betaling af G-dage. Det er således bestemt, at arbejdsgivere ved den nye arbejdsfordelingsordning skal betalte 3 G-dage pr. hele måned for hver medarbejder, der deltager i ordningen.

Ifølge aftalen koster én G-dag i 2020 881 kr., hvorfor 3 hele G-dage vil være 2.643 kr.

Mulighed for konvertering af eksisterende arbejdsfordelingsordninger

Som følge af den nye arbejdsfordelingsordning kan virksomheder, der pr. 31. august 2020 allerede har en eksisterende arbejdsfordelingsordning, konvertere denne til den nye arbejdsfordelingsordning. Virksomhederne skal ikke betale G-dage for den første måned og vil efterfølgende alene skulle betale 3 G-dage pr. måned pr. medarbejder.

Konverteringen skal ske inden udgangen af september 2020.

De øvrige regler gælder også for den nye arbejdsfordelingsaftale

Reglerne om blandt andet anmeldelse af arbejdsfordeling til jobcenteret, frigørelsesmuligheden og afskedigelser under ordningen gælder fortsat for den nye arbejdsfordelingsordning.

Du kan læse mere om trepartsaftalen, og hvilke regler der fortsat er gældende for den nye arbejdsfordelingsordning her

Har du spørgsmål vedrørende den nye arbejdsfordelingsordning eller muligheden for at konvertere en eksisterende arbejdsfordelingsordning, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du brug for rådgivning i forbindelse med etablering af arbejdsfordeling?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her