23 sep 2020

300 mio. kr. skal sikre flere kulturaktiviteter

Finansudvalget har godkendt en bevilling på 300 mio. kr. til en ny aktivitetspulje, der skal sikre, at der bliver afholdt flere kulturaktiviteter såsom koncerter, teater- og biografforestillinger, samt at der bliver flere kulturaktiviteter målrettet børn og unge i f.eks. daginstitutioner og folkeskoler, uden at det giver underskud for arrangørerne.

Aktivitetspuljen skal give støtte til arrangementer med mere end 25 publikummer, som afholdes i perioden den 1. september 2020 til den 31. oktober 2020. Ordningen gælder både nye og allerede planlagte arrangementer, men faktisk også arrangementer, der har været afholdt fra 1. september.

Hvem kan aktivitetspuljen søges af?

Aktivitetspuljen kan søges af selvejende Institutioner, virksomheder, foreninger, kommunale institutioner m.v. på kulturområdet, der har som primær virksomhed at gennemføre publikumsrettede aktiviteter på kulturområdet, f.eks. teatre, spillesteder, koncerthuse, orkestre, museer, cirkus, revyer, standup og biografer, der

 • er CVR-registreret inden 1. juni 2020 og
 • har en årlig omsætning på mindst 1 mio. kr. (Foreninger, institutioner mv., der modtager støtte fra Statens Kunstfond til at præsentere live-musik i 2020, kan søge om tilskud fra aktivitetspuljen uanset årlig omsætning).

Derudover kan aktivitetspuljen søges af paraplyorganisationer på det amatørkulturelle område på vegne af deres medlemmer. Paraplyorganisationerne skal i den forbindelse aflevere en samlet ansøgning for medlemmernes visning af teaterforestillinger.

Hvad støtter aktivitetspuljen ikke?

Aktivitetspuljen støtter ikke

 • Kulturinstitutioners kursusvirksomhed og undervisningsforløb.
 • Aflyste arrangementer, medmindre der er tale om en pludseligt opstået aflysning, og arrangøren kan godtgøre, at aflysning skyldes skærpede restriktioner fra myndighederne vedr. Covid-19, f.eks. lokale smitteudbrud med nedlukning til følge. I tilfælde af aflysning skal den del af tilskuddet, der ikke er anvendt, betales tilbage.
 • Aktiviteter, hvortil der er søgt eller ønskes søgt støtte fra foreningspuljen under DUF.
 • Museer eller andre udstillingsvirksomheder
 • Zoologiske anlægs almindelige virksomhed.
 • Idrætsarrangementer.
 • Statsinstitutioner samt DR og TV2.

Tilskudsmodellen

Der ydes et tilskud på op til 65 % af kulturaktivitetens udgifter, dog maksimalt 1,5 mio. kr. pr. aktivitet. Tilskuddet dækker ikke tabte indtægter.

En kulturinstitution kan maksimalt få 6 mio. kr. i tilskud fra puljen i perioden frem til den 31. oktober 2020. Der indføres dog en særlig mulighed for dispensation, hvis særlige hensyn taler derfor.

Hvilke udgifter kan der søges tilskud til?

Tilskud ydes til dækning af udgifter til

 • en enkelt kulturaktivitet (f.eks. en koncert eller forestilling),
 • en række gentagelser af den samme kulturaktivitet (f.eks. teater- eller biografforestillinger),
 • en række af beslægtede kulturaktiviteter, f.eks. en koncertrække med varierende programmer eller visninger af et teaters forskellige forestillinger i en periode, herunder gentagelser af flere forskellige titler.

Væsentlige direkte udgifter, som kan opnå dækning, forventes at være

 • køb af ydelser fra underleverandører (f.eks. kunstnere),
 • udgifter til teknisk- og publikumsrelateret personale (billettører og service),
 • betaling for kunstneriske rettigheder (f.eks. KODA),
 • leje af lyd-, lys-og scene-materiel, leje af scene og/eller sal og arrangementsspecifikke publikumsfaciliteter (f.eks. toiletvogne),
 • udgifter til markedsføring og billetoperatør,
 • udgifter til forplejning/catering mv.,
 • indkøb af materiel, for så vidt omkostningen er en direkte arrangementsudgift, som er nødvendig for gennemførelse af arrangementet,
 • indirekte omkostninger i det omfang, de er knyttet til den aktivitet, der søges tilskud til at gennemføre, herunder en forholdsmæssig andel af løn til ansatte og faste omkostninger mv.,
 • udgifter til autoriseret revisors revision af regnskab, hvis ansøgningen udløser tilskud, dog højst 16.000 kr. pr. hver ansøgning.

Tilskuddet ydes efter budget for aktiviteten. I budgettet må der ikke indgå omkostninger, der er dækket af andre kompensationsordninger. Efter kulturaktiviteten er blevet afholdt, skal der aflægges regnskab, hvorefter et eventuelt overskud skal tilbagebetales. Tilbagebetalingen kan dog ikke overstige tilskuddets størrelse.

Kompensation for aflysning eller væsentlig ændring af større arrangementer

Kulturinstitutioner vil fortsat have mulighed for at søge kompensationsordningen for større arrangementer, hvis kulturinstitutionen lever op til kriterierne i denne ordning. Den samme kulturaktivitet kan dog ikke opnå dækning fra både aktivitetspuljen og kompensationsordningen for større arrangementer.

Puljen vil, når den åbnes, kunne søges via dette link

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning vedrørende kompensationsordninger eller kulturpuljen i forbindelse med Covid-19, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også læse mere om de juridiske forhold i forbindelse med Covid-19 på denne side, hvor vi løbende opdaterer med nyheder og spørgsmål og svar vedrørende håndtering af Covid-19.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du spørgsmål til aktivitetspuljen ifm. Covid-19?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her