24. OKT 2016

Retten i Aalborg har i en nyligt afsagt dom givet en forbruger medhold i, at formidleren af et overnatningsophold var forbrugerens aftalepart og derfor ansvarlig for aftalens opfyldelse. Dommen kan føre til flere sager af lignende karakter og bør være et o... Læs mere

21. OKT 2016

Vidensjurist Sten Bønsing og advokat Anders Hjulmand konkluderer i et responsum, at der principielt ikke er et egentligt retskrav på en gravetilladelse. Læs mere

21. OKT 2016

HjulmandKaptain donerer 100.000 kr. til Knæk Cancer 2016 - indsamlet via åbningsreception. Læs mere

21. OKT 2016

”Store dele af området er på vej ud af råstofplanen for 2016. Det betyder, at man ikke vil kunne lave grusgrav i området. Beslutningen er dog ikke endelig, og derfor skubber borgerforeningerne nu på, for at få Region Nordjylland til at træffe en beslutning... Læs mere

12. OKT 2016

I kølvandet på den tidligere regerings vækstplan ”Danmark i arbejde” fra 2013, er der fremsat et lovforslag om etablering af en særlig håndhævelsesenhed i Patent- og Varemærkestyrelsen. Læs mere

07. OKT 2016

Det er efterhånden slået fast af både Højesteret og Landsretterne, at det kræver en klar aftale, såfremt gæsteprincippet skal fraviges, og at arealejeren skal modtage erstatning for at acceptere fravigelse af gæsteprincippet. Læs mere

04. OKT 2016

Hans Sønderby udtræder af HjulmandKaptain pr. 1. oktober 2016. Læs mere

04. OKT 2016

Kommissionens seneste meddelelse om begrebet statsstøtte giver ikke konkret hjælp til kommunernes indkøbere, så statsstøtte i forbindelse med udbud undgås. Kommissionen peger dog på 3 udbudssituationer, som indebærer en vis risiko for statsstøtte. Læs mere

03. OKT 2016

Advokat Mette Kammer Pedersen bliver fra 1. november 2016 en del af HjulmandKaptain i Frederikshavn. Læs mere

27. SEP 2016

Advokat Anders Hjulmand og advokat Hans Jørgen Kaptain er begge primo september 2016 udnævnt til Ridder af Dannebrog af H.M. Dronningen. Læs mere

1af32