30. AUG 2016

Foreningen af Kommunale IT-chefer på inspektion Læs mere

30. AUG 2016

End ikke Folketingets Ombudsmand kan hjælpe folk, der glemmer e-boksen, det kostede en 90-årig mand en bøde. Læs mere

30. AUG 2016

Virksomheder må ifølge EU-Domstolen ikke feriegodtgørelse fra ansatte, hvis arbejdsforholdet er ophørt, og den ansatte i en periode inden opsigelsen har været forhindret i at holde ferie. Læs mere

10. AUG 2016

Folketinget vedtog den 1. marts 2016 et nyt lovforslag, som indebærer, at selskaber, erhvervsdrivende virksomheder og fonde fremover skal foretage registrering af såkaldte ”reelle ejere” i et offentligt register Læs mere

08. AUG 2016

HjulmandKaptain i Aalborg flytter fra Badehusvej til E-huset ved den nye havnefront. Vores adresse fra den 15. august 2016 er: Østre Havnegade 12, 9000 Aalborg. Læs mere

03. AUG 2016

Kommanditselskaber (K/S’er) er nu omfattet af det Offentlige Ejerregister. Eksisterende K/S skal anmelde ejerandele til Ejerregisteret inden den 1. oktober 2016. Læs mere

03. AUG 2016

Sommerferien er overstået, og som arbejdsgiver bør man undersøge, hvorvidt virksomhedens medarbejdere har fået afviklet ferie i overenstemmelse med ferielovens regler. Læs mere

14. JUL 2016

Erhvervsstyrelsen har den 6. juli 2016 sendt et lovforslag til ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven i høring. Lovforslaget lægger blandt andet op til, at der kan yde lovlige kapitalejerlån på visse betingelser. Læs mere

11. JUL 2016

Boligretten og Vestre Landsret havde ellers tidligere godkendt, at udlejere var berettiget til kræve PBS-gebyr betalt som et tillæg til lejen, blot dette var aftalt i eksempelvis lejekontrakten Læs mere

08. JUL 2016

Selvom en annonce, der sammenkæder en tidligere Mercedes-Benz forhandler med det kendte varemærke, kan tilskrives forhandleren som annoncør, er forhandleren ikke ansvarlig for andre erhvervsdrivendes deling og gengivelse af annoncen på internettet, da såda... Læs mere

1af30