16. AUG 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 15. august 2017 offentliggjort, at Fredensborg VVS-Teknik A/S har betalt en bøde på 1 million kr. for overtrædelser af konkurrenceloven. Af den offentliggjorte bødevedtagelse fremgår det, bøden skyldes, at VVS fi... Læs mere

15. AUG 2017

Højesteret har pålagt et fjernvarmeværk ansvar overfor et forsyningsselskab som følge af, at slam tilhørende forsyningsselskabet var blevet forurenet med cadmium og derfor ikke kunne køres ud på markerne. Læs mere

10. AUG 2017

Ny afgørelse viser, at man som entreprenør ikke kan stole blindt på de i kontrakten aftalte branchestandarder. Indeholder disse fejl, så risikerer entreprenøren at blive pålagt ansvar for de resulterende mangler. Læs mere

10. AUG 2017

En ny kendelse fra Vestre Landsret fastslår, hvad der er rette sikringsakt ved etablering af pant i betalingsrettigheder. Afgørelsen medfører foreløbigt, at mange kreditorer i dag står med en falsk tryghed. Læs mere

31. JUL 2017

Den nye Planlov trådte i kraft den 15. juni 2017. Den måske vigtigste ændring er en ændret formålsbestemmelse, således at hensyn til erhverv nu skal indgå på lige fod med hensynet til natur og miljø. Læs mere

28. JUL 2017

Der var tale om en usaglig opsigelse, da en virksomhed valgte at opsige en medarbejder med lang anciennitet fremfor en gravid medarbejder. Læs mere

17. JUL 2017

Konkurrencerådet har den 31. maj 2017 afgjort, at Icopal Danmark ApS, Nordic Waterproofing A/S, Danske Tagpapfabrikanters Brancheforening og Tagpapbranchens Oplysningsråd har overtrådt konkurrenceloven ved at have indgået en konkurrencebegrænsende aftale. Læs mere

17. JUL 2017

Det er et alvorligt brud på konkurrenceloven, såfremt en leverandør - direkte eller indirekte - søger at fastsætte sine kunders og forhandleres videresalgspriser. Der gælder således et absolut forbud mod anvendelsen af mindste eller bindende priser. Det er... Læs mere

17. JUL 2017

Konsortier og samarbejder mellem konkurrenter er omfattet af nyt udkast til revideret vejledning ”Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven” udsendt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Læs mere

07. JUL 2017

HjulmandKaptain er på en flot 4. plads i en omdømmeanalyse blandt de mest kendte danske advokatvirksomheder. Læs mere

1af36