21. SEP 2017

Den 1. januar 2018 ændres konkurslovens § 64, hvorved adgangen til at omstøde gaver, der er givet af skyldneren til dennes nærstående, udvides. Ændringen af omstødelsesreglen i konkurslovens § 64 skal forhindre, at skyldner kan bringe sine aktiver i kredit... Læs mere

20. SEP 2017

De sociale medier spiller i dag en stor og stadig stigende rolle. Sociale medier som Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Vlogs, Youtube osv., bruges ikke længere kun af private brugere til personlige opslag, men også i større grad af erhverv... Læs mere

19. SEP 2017

Konkursen i Husejernes Forsikring i 2016 medførte en række problemer for husejere med forsikringer i selskabet. Generelt blev disse løst ved et lovindgreb, men kunder med uafsluttede sager på konkurstidspunktet kunne risikere ikke at få dækning. Et af diss... Læs mere

18. SEP 2017

Når en arbejdsgiver modtager jobansøgninger, vil denne som led heri behandle personoplysninger. Oplysningerne er derfor omfattet af persondataloven og den kommende persondataforordning, og som arbejdsgiver skal du derfor forholde dig til, hvordan du vil og... Læs mere

05. SEP 2017

Som tidligere omtalt mødte advokat Birgitte Pedersen i Højesteret mandag den 28. august i en principiel sag, hvor Højesteret skulle tage stilling til spørgsmålet om fortolkning af forsikringsbetingelsernes definition af ulykkestilfælde. Læs mere

31. AUG 2017

Folketinget vedtog 12. maj 2016 lov om fremtidsfuldmagter. Loven træder i kraft 1. september 2017. Med den nye lov får man mulighed for at tage stilling til, hvem der skal tage vare på ens personlige og/eller økonomiske forhold, hvis man på et tidspunkt bl... Læs mere

30. AUG 2017

Socialøkonomiske virksomheder er virksomheder, der tjener penge på drift af almindelig virksomhed, men samtidig fremmer sociale og samfundsgavnlige formål. Socialøkonomiske virksomheder har eneret til at benytte betegnelsen, hvilket kan give stor markedsfø... Læs mere

23. AUG 2017

Ferielovens altovervejende formål er at sikre alle lønmodtagers ret til betalt ferie. Lovens grundlæggende principper om optjening og afholdelse af ferie har ikke ændret sig væsentligt siden første ferielov fra 1938. Læs mere

22. AUG 2017

Når der opsættes vindmøller på land, skal Opstiller betale værditabserstatning for det værditab, der påføres en nabobeboelsesejendom pga. opsætningen. Reglerne herom findes i Lov om Vedvarende energi (VE-loven). I de seneste år har Vestre Landsret truff... Læs mere

21. AUG 2017

Justitsministeriet har i juli måned sendt det tidligere varslede lovforslag til en ny databeskyttelseslov i høring. Loven kommer til at gælde for behandling af personoplysninger, der foretages som et led i aktiviteter, der udføres for en dataansvarlig e... Læs mere

1af38