27. JUN 2017

Den første af et stort antal afgørelser vedrørende de såkaldte MGO-vindspærreplader er kommet. Afgørelsen tager stilling til en række spørgsmål, men ikke alle, i forbindelse med anvendelse af pladerne. Læs mere

22. JUN 2017

Advokaterne på Torvet i Sæby med advokaterne John Henrik Andersen og Jens Christian Christensen bliver nu en del af HjulmandKaptain i henholdsvis Frederikshavn og Hjørring. Læs mere

21. JUN 2017

Beskæftigelsesministeriet var erstatningsansvarlig for ikke tilstrækkeligt hurtigt at have bragt ferieloven i overensstemmelse med EU’s arbejdstidsdirektiv. Læs mere

20. JUN 2017

Totalkredit A/S blev ved Københavns Byret den 1. juni 2017 idømt en bøde på 1 million kroner for at have vildledt forbrugerne i sin markedsføring af fastforrentede realkreditlån. Bøden kommer ikke forbrugerne til gode, men tilfalder statskassen. Spørgsmåle... Læs mere

08. JUN 2017

Højesteret har i en ny dom gjort et fjernvarmeværk ansvarligt for et spildevandsselskabs merudgifter til deponering af slam som følge af, at dette indeholdt cadmium i et omfang, der medførte, at det ikke måtte udbringes på landbrugsjord. Læs mere

08. JUN 2017

Efter et langt forløb vedtog Folketinget den 1. juni den nye planlov, som træder i kraft den 15. juni 2017. HjulmandKaptain medvirkede til, at der blev indsat en særlig bestemmelse, hvorefter der kan gives mindre eksisterende vognmandsvirksomheder adgang ... Læs mere

30. MAJ 2017

Mange virksomheder anvender logoer som forretningskendetegn. En virksomhed kan bruge dets logo på mange forskellige måder som led i markedsføringen, eksempelvis optræder et logo ofte på produktet selv, emballagen, virksomhedens brevpapir, hjemmeside mv. Læs mere

15. MAJ 2017

Sommeren er på vej, og vi skal snart ud at ordne have og grille, og ungerne skal væk fra konsollen og udenfor at lege. Det betyder desværre også, at der begynder at blive travlt på skadestuerne, fordi risikoen for skader stiger med de fysiske aktiviteter o... Læs mere

28. APR 2017

Folketinget vedtog den 1. marts 2016 et nyt lovforslag, som indebærer, at selskaber, erhvervsdrivende virksomheder og fonde fremover skal foretage registrering af såkaldte ”reelle ejere” i et offentligt register. Lovforslaget træder i kraft den 23. maj 201... Læs mere

19. APR 2017

HjulmandKaptain Landbrug har siden 2014 repræsenteret 16 nordjyske landmænd i en retssag mod DOW AgroSciences vedrørende påståede skader på rapsafgrøder i 2011. Læs mere

1af35