16. FEB 2017

Arbejdsretten nåede i en nyligt afsagt kendelse frem til, at der var tale om en virksomhedsoverdragelse, da en kommune overtog en kørselsopgave for en konkursramt vognmand. Dette skete, da kommunen - uden at have kendskab til det - ligeledes overtog nogle ... Læs mere

07. FEB 2017

Regeringen har fremsat det længe ventede forslag til ændringer i Planloven. Læs mere

06. FEB 2017

HjulmandKaptains indehavere og bestyrelse takker Anders Thorup for veludført arbejde, - et udviklingsarbejde, der dels har været medvirkende til HjulmandKaptains vækst forankret i en velfungerende adminstration, men som også har dannet grundlag for, at Hju... Læs mere

30. JAN 2017

Lise Lotte Langston, 51 år, Skanderborg, tiltræder den 1. februar 2017 som advokat hos advokatfirmaet HjulmandKaptain. Læs mere

23. JAN 2017

Vurderingen af, hvornår to varemærker ligner hinanden så meget, at omsætningskredsen vil kunne forveksle dem, kan ofte give anledning til store spekulationer og grå hår. Læs mere

05. JAN 2017

Med virkning fra 1. januar 2006 blev reglerne om virksomhedspant indført i dansk ret. Virksomhedspantet har efter indførelsen været anvendt som sikkerhedsstillelse i forhold til stort set alle virksomhedsformer. Dette gælder også inden for landbrugsvirksom... Læs mere

22. DEC 2016

Tirsdag den 20. december 2016 satte Højesteret endeligt punktum i en af nyere tids mest omtalte sager om retten til erhvervsmæssig brug af eget navn. Det, der skulle have været en formalitet som et led i en virksomhedsomdannelse, endte med at få fatale kon... Læs mere

14. DEC 2016

Aktører inden for den internationale entrepriseret kender formodentligt FIDICs (International Federation of Consulting Engineers) udgivelser af standardkontrakter, der populært kaldes ”The Rainbow Suite”. Kontrakterne er internationalt anerkendte og de ... Læs mere

08. DEC 2016

Folketinget har vedtaget loven, der gør det muligt for Garantifonden at dække kunder i Husejernes Forsikring. Læs mere

08. DEC 2016

I disse krisetider læser og hører man om landmænd, der går på tvangsauktion, landmænd, hvis ejendom er taget til brugelig pant og landmænd, der går konkurs. Man hører også mere positive historier om økonomiske saneringer, der ofte indebærer akkordaftaler o... Læs mere

1af34