16. NOV 2017

Ny vejledning fra Datatilsynet vedrørende samtykke. Læs mere

15. NOV 2017

Advokatfirmaet Horten i København vil fra d. 1. januar 2018 repræsentere Ankenævnet for Patienterstatningen i alle nye retssager om patienterstatning Læs mere

14. NOV 2017

Østre Landsret har frifundet den tidligere ledelse og revision for erstatningsansvar i forbindelse med konkursen i Roskilde Bank. Læs mere

08. NOV 2017

Under titlen "Fremtidens forbruger i det digitale Nordjylland", havde Det Nordjyske Virksomhedspanel (Et samarbejde imellem Advokatfirmaet HjulmandKaptain, Spar Nord Bank og AAU) d. 6.11. inviteret den nordjyske detailhandel til seminar om, hvilke mulighed... Læs mere

08. NOV 2017

Advokat Jens Baagøe Thomsen fra HjulmandKaptain har d. 8. november 2017 vundet en retssag ved Retten i Nykøbing Falster. En kvinde faldt en lørdag formiddag ved 10:30-tiden på et glat fortov, der grænser op til et grønt areal tilhørende Lolland Kommune. D... Læs mere

02. NOV 2017

Hvis du forpagter eller bortforpagter jord, er der en række forhold, der bør være styr på, så du er sikret bedst muligt i tilfælde af, at der opstår udfordringer undervejs i forpagtningsperioden og efter forpagtningsaftalens ophør. I denne artikel finder d... Læs mere

27. OKT 2017

Regeringen har netop offentliggjort lovprogrammet for folketingsåret 2017/2018, hvori de lovforslag, som regeringen forventer at fremsætte i løbet af folketingsåret, omtales. Blandt disse lovforslag kan nævnes ændring af ferieloven, ændring af lov om arbej... Læs mere

27. OKT 2017

Den 25. oktober 2017 fremsatte Justitsministeren et forslag til den nye databeskyttelseslov. Loven indeholder et supplement til persondataforordningen, som finder anvendelse fra den 25. maj 2018. Lovforslagets officielle titel er ”forslag til lov om supple... Læs mere

26. OKT 2017

Der har i den seneste periode været øget fokus på sprøjtning, gødskning og fremme af økologiske produkter. Læs mere

26. OKT 2017

Domstolsstyrelsen har pr. 27. september 2017 implementeret et nyt digitalt sagsbehandlingssystem til anvendelse i civile sager ved retterne. Læs mere

1af39