19. JAN 2018

Generaladvokaten er kommet med forslag til afgørelse i en sag om danske regler om fradrag for udenlandske underskud. Som det gør sig gældende for alle EU-domstolssager, er de lange og indeholder en masse vurderinger. Vi vil her gøre denne lange vurderi... Læs mere

18. JAN 2018

Tirsdag den 16. januar blev der afsagt dom i landsretten, i dét der er blevet betegnet som Danmarkshistoriens største skattesag. Og det kan sagskomplekset med god grund kaldes. Landsretten traf afgørelse i to prøvesager, hvor omdrejningspunktet i begge sag... Læs mere

17. JAN 2018

Erhvervsstyrelsen har sendt et lovforslag i høring, som skal gøre det muligt at foretage apportindskud (indskydelse af andre værdier end kontanter) i forbindelse med omdannelse fra iværksætterselskab til anpartsselskab. Forslaget skal samtidig gøre det mul... Læs mere

17. JAN 2018

Erhvervsstyrelsen har sendt et lovforslag i høring, som skal nedsætte kapitalkravene i aktieselskaber, forenkle processen med omdannelse af virksomheder med begrænset ansvar til aktieselskaber, og manglende registrering af reelle ejere skal kunne medføre t... Læs mere

17. JAN 2018

I juni 2017 vedtog Folketinget, at danske virksomheder og landmænd fra 1. januar 2018 skulle have mulighed for at dyrke medicinsk cannabis. Læs mere

08. JAN 2018

Nordjyske MapsPeople A/S har på 3 år vækstet med 255 % og har ansat 20 nye medarbejdere. For at fortsætte væksten og sætte fart på en ekspansion til det amerikanske marked, har VækstFonden investeret DKK 15 millioner i MapsPeople. Læs mere

03. JAN 2018

Hos HjulmandKaptain står vi klar til at hjælpe dig og din virksomhed med at håndtere reglerne om behandling af personoplysninger. Læs mere

29. DEC 2017

Efter at Vestre Landsret i juli måned fastslog, at betalingsrettigheder er et immaterielt formueaktiv, hvor rette sikringsakt for pant derfor er tinglysning, var der behov for en ændring af lovgivningen på området. Læs mere

21. DEC 2017

Egedal-afgørelsen: Gennem det sidste stykke tid har der været stort fokus på sprøjtning og gødskning. Som tidligere omtalt lancerede Coop blandt andet ”Øktober”, der relaterede sig til brugen af pesticider. Kampagnen er senere trukket tilbage. Flere kommun... Læs mere

21. DEC 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har for nyligt offentliggjort en status for offentlig konkurrence. Tallene er ikke prangende, men viser en lille stigning i forhold til opgørelsen fra sidste år. Læs mere

1af42