15. MAJ 2017

Sommeren er på vej, og vi skal snart ud at ordne have og grille, og ungerne skal væk fra konsollen og udenfor at lege. Det betyder desværre også, at der begynder at blive travlt på skadestuerne, fordi risikoen for skader stiger med de fysiske aktiviteter o... Læs mere

28. APR 2017

Folketinget vedtog den 1. marts 2016 et nyt lovforslag, som indebærer, at selskaber, erhvervsdrivende virksomheder og fonde fremover skal foretage registrering af såkaldte ”reelle ejere” i et offentligt register. Lovforslaget træder i kraft den 23. maj 201... Læs mere

19. APR 2017

HjulmandKaptain Landbrug har siden 2014 repræsenteret 16 nordjyske landmænd i en retssag mod DOW AgroSciences vedrørende påståede skader på rapsafgrøder i 2011. Læs mere

07. APR 2017

Som tidligere annonceret har HjulmandKaptain pr. 1. februar 2017 ændret ledelsesmodel fra en ansat direktør til en managing partner. Dette bevirker, at direktør Anders Thorup, der har stået i spidsen for HjulmandKaptain siden slutningen af 2009, afløses af... Læs mere

29. MAR 2017

Flot fremmøde, da HjulmandKaptain og Clienti tidligere i dag holdt et fælles arrangement i Aarhus. Læs mere

06. MAR 2017

Den 8. januar 2008 trådte den nugældende forældelseslov i kraft. Forældelsesfristen for fordringer i henhold til låne- og kreditaftaler, gældsbreve og andre fundamenter blev herved ændret fra 20 år til 10 år. 2017 bliver derfor året, hvor forældelsesfriste... Læs mere

03. MAR 2017

I denne uge har HjulmandKaptain, som en del af en dansk delegation, præsenteret de danske erfaringer inden for offshore vind for en række japanske virksomheder og offentlige institutioner. Læs mere

02. MAR 2017

HjulmandKaptain er enig med brancheorganisationen Forsikring & Pension i, at der bør kigges på arbejdsskadereglerne, så de skadelidte kan få hurtige og rigtige afgørelser, uden at sagerne skal ligge i klagesystemet i årevis. Læs mere

16. FEB 2017

Arbejdsretten nåede i en nyligt afsagt kendelse frem til, at der var tale om en virksomhedsoverdragelse, da en kommune overtog en kørselsopgave for en konkursramt vognmand. Dette skete, da kommunen - uden at have kendskab til det - ligeledes overtog nogle ... Læs mere

07. FEB 2017

Regeringen har fremsat det længe ventede forslag til ændringer i Planloven. Læs mere

1af35