Whistleblowerordning

Skal din organisation have en whistleblowerordning?

Inden udgangen af 2021 skal alle organisationer med mere end 249 ansatte have en whistleblowerordning, og inden udgangen af 2023 skal organisationer med mere end 50 ansatte have en whistleblowerordning.

Hos HjulmandKaptain tilbyder vi derfor i samarbejde med Got Ethics - EQS Group AG, som er nogle af de førende i verden inden for levering af whistleblowerordninger, at etablere og varetage whistleblowerordningen i din organisation.

Med en whistleblowerordning varetaget af HjulmandKaptain får din organisation adgang til et professionelt whistleblowersystem, hvor medarbejdere, samarbejdspartnere og borgere har mulighed for helt anonymt og sikkert at indberette mistanke om ulovligheder. Ordningen medvirker til at skabe en åben og gennemsigtig kultur, som kan hjælpe din organisation med at forebygge og opdage potentielle overtrædelser af lovgivningen.

Hov, hvis du gerne vil se denne video, skal du ændre i dit cookiesamtykke. Åbn cookievælger og accepter marketing-cookies. Åben cookievælger

Nyt direktiv gør det lovpligtigt at etablere whistleblowerordninger

Rådet for Den Europæiske Union har vedtaget et whistleblowerdirektiv, som forpligter en lang række offentlige myndigheder og organisationer samt private virksomheder, der har mere end 50 ansatte, til at etablere en whistleblowerordning. Derudover skal ordningen sikre, at indberetteren er beskyttet mod enhver form for repressalier.

Senest december 2021 bliver det derfor lovpligtigt for alle kommuner og private virksomheder med mere end 249 ansatte at have en whistleblowerordning. For organisationer med mere end 50 ansatte bliver det lovpligtigt fra udgangen af 2023.

Direktivet angiver dog en række tilfælde, hvor EU-medlemsstater kan gøre undtagelser. I den danske vedtagne lov er der indsat en bestemmelse om, at Justitsministeren, efter en konkret risikovurdering og forhandling med den konkrete minister for området, kan fastsætte regler for virksomheder med færre end 50 ansatte. Hvis denne mulighed benyttes overfor private virksomheder, skal der ske underretning til Kommissionen med begrundelse for beslutningen.

Det vides dog endnu ikke, om Danmark vil implementere alle eller dele af disse undtagelser i dansk lov.

Hvad skal indberettes?

Ved implementering af direktivet skal det sikres, at indberetteren under beskyttelse kan indrapportere overtrædelser af EU-lovgivning om bl.a. offentlige udbud, finansielle tjenesteydelser, produkt- og transportsikkerhed, miljøbeskyttelse og forbruger- og databeskyttelse.

Der er i den danske lov om beskyttelse af whistleblowere sket en udvidelse af anvendelsesområdet, således at whistlebloweren skal beskyttes yderligere, end hvad direktivet foreskriver. Der er i loven indsat en bestemmelse om, at også "indberetninger, som i øvrigt vedrører alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold” skal være omfattet. Af forarbejderne fremgår det klart at indberetninger om chikane, seksuel chikane, strafbare forhold såsom tyveri, svig og underslæb skal være omfattet, og inden for det offentlige er gentagende overtrædelse af de forvaltningsretlige principper f.eks. omfattet. Men også andre forhold vil kunne være omfattet.

Et samarbejde med HjulmandKaptain

Hos HjulmandKaptain tilbyder vi at etablere og varetage whistleblowerordningen for din organisation, hvad enten det er en privat virksomhed eller en offentlig myndighed. Vi skræddersyer en løsning, der passer til lige netop din organisations behov.

Vi tilbyder blandt andet:

  • Etablering og drift af Whistleblowersystem- og funktion
  • Udarbejdelse af politikker og retningslinjer mv.
  • Whistleblowerscreening, herunder point-of-contact – både anonyme og ikke anonyme anmeldelser
  • En fleksibel løsning i forhold til valg af sprog
  • Automatisk oversættelse af indberetninger

Se priserne for HjulmandKaptains etablering og drift af en whistleblowerordning i din organisation

Få etableret en whistleblowerordning i din organisation

Er du interesseret i et samarbejde om etablering og varetagelse af whistleblowerordningen i din organisation, så kontakt os endelig, så vi kan aftale et tidspunkt for et gratis og uforpligtende møde.

Har du spørgsmål, eller ønsker du at høre nærmere, så er du selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte os.

Kontakt

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Ønsker du at høre nærmere om etablering af en whistleblowerordning?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt og senest den følgende hverdag.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her