Anbefalinger om god fondsledelse

Anbefalinger for god fondsledelse

Erhvervsdrivende fonde er i deres struktur og historie meget forskellige, og fondene har derfor på mange områder indrettet sig vidt forskelligt. Det anses almindeligvis for en styrke i det danske fondsliv.

Med henblik på både at sikre overholdelse af visse lovmæssige basiskrav og samtidig sikre rum til forskellighed, blev Lov om Erhvervsdrivende fonde, der blev vedtaget i 2014, suppleret med et sæt anbefalinger for god fondsledelse.

Inspirationen kom fra de anbefalinger, der allerede på det tidspunkt var gældende for visse aktieselskaber.

Det overordnede formål med anbefalingerne er at bidrage til og hjælpe fondene med, i deres varetagelse af fondens interesser, at udøve god fondsledelse med inspiration i ”best practice”.

Arbejdet med anbefalingerne for god fondsledelse er en god katalysator for udvikling af en erhvervsdrivende fond, og hos HjulmandKaptain hjælper vi ikke alene med formalia, men også med at anvende anbefalingerne til netop udvikling af fonde.

 Anbefalingerne gælder for alle erhvervsdrivende fonde, store som små, og alle ca. 1.360 fonde skal én gang om året i forbindelse med aflæggelsen af deres årsregnskab redegøre for, hvordan de forholder sig til anbefalingerne.

Redegørelsen skal offentliggøres i enten årsrapportens ledelsesberetning, i noterne til årsrapporten eller på fondens hjemmeside med en præcis henvisning dertil i ledelsesberetningen eller noterne.  

Anbefalingerne er ”soft-law”. Det betyder, at fondene selv kan vælge, om de vil følge anbefalingerne, eller om de i stedet vil forklare, hvorfor de ikke følger dem.

Vælger en fondsbestyrelse at forklare i stedet for at følge, skal fondsbestyrelsen for hver enkelt anbefaling, som den ikke følger, forklare:

  • hvorfor fondsbestyrelsen har valgt at indrette sig anderledes, og
  • hvordan fondsbestyrelsen i stedet har valgt at indrette sig.

De gældende anbefalinger er formuleret af Komiteen for god fondsledelse og kan findes på godfondsledelse.dk her, hvor det blandt andet også er muligt at downloade et skema til brug for redegørelsen.

De 16 gældende anbefalinger beder fondene redegøre principper mv. for:

  • Åbenhed og kommunikation (1 anbefaling)
  • Bestyrelsens overordnede opgaver og ansvar (1 anbefaling)
  • Formanden og næstformanden (2 anbefalinger)
  • Bestyrelsens sammensætning og organisering (5 anbefalinger)
  • Uafhængighed (1 anbefaling)
  • Udpegningsperiode (2 anbefalinger)
  • Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og direktionen (2 anbefalinger)
  • Ledelsens vederlag (2 anbefalinger)

Hvis fonden ikke følger anbefalingerne for god fondsledelse

Det forhold, at en fond ikke følger en anbefaling, er ikke et regelbrud, men et udtryk for, at fonden konkret har valgt at indrette sig på en anden måde.

Der er derfor heller ikke umiddelbart knyttet nogen sanktion til, at en fond ikke følger en konkret anbefaling, men hvis fonden ikke forklarer, hvorfor den har valgt at indrette sig anderledes end foreslået ianbefalingerne og ikke mindst, hvordan fonden i stedet har valgt at indrette sig, så har fondsmyndigheden (Erhvervsstyrelsen) mulighed for at stille spørgsmål til bestyrelsen og pålægge bestyrelsen at afgive den efterspurgte forklaring.  

Komiteen for god Fondsledelse har den 2. marts 2020 sendt et udkast med reviderede anbefalinger i høring. Du kan læse mere om de reviderede anbefalinger se HjulmandKaptains høringssvar her

Kontakt

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du brug for en advokat med speciale i fondsledelse?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Udfyld felterne, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.