Ny EU-dom med praktisk betydning for udbud af rammeaftaler

Nyhed
07.07.2021

Ved Klagenævnet for Udbud verserer der i øjeblikket en sag mellem Simonsen & Weel A/S og Region Nordjylland og Region Syddanmark, hvor den offentliggjorte udbudsbekendtgørelse ikke indeholdt informationer om bl.a. rammeaftalens værdi. Sagen har været forbi EU-domstolen, og i denne nyhed kan du læse mere om domstolens afgørelse og få svar på en række udvalgte praktiske spørgsmål, der nu opstår i lignende udbud.

Sag C-23/20 Simonsen & Weel A/S mod Region Nordjylland og Region Syddanmark – nogle udvalgte praktiske spørgsmål.

 

Baggrunden for dommen

Den 17. juni 2021 afsagde EU-Domstolen dom i den præjudicielle forlæggelse af Klagenævnet for Udbuds spørgsmål under den verserende sag ved Klagenævnet for Udbud mellem Simonsen & Weel A/S og Region Nordjylland og Region Syddanmark.

 

Sagen handler om et offentligt udbud efter udbudsloven vedrørende en rammeaftale mellem Region Nordjylland og en enkelt aktør om køb af sonderemedier til hjemmepatienter og institutioner.

Region Syddanmark deltog alene i udbuddet på en option.

 

Den offentliggjorte udbudsbekendtgørelse indeholdt ikke oplysninger om udbuddets anslåede værdi, den anslåede værdi af rammeaftalen for Region Nordjylland eller optionen på rammeaftalen for Region Syddanmark. Udbudsbekendtgørelsen indeholdt heller ikke oplysninger om rammeaftalernes maksimale værdi eller om den anslåede mængde eller den maksimale mængde af varer, der påtænkes indkøbt under rammeaftalerne.

 

Klagers opfattelse af sagen

Det er derfor bl.a. klagerens opfattelse, at regionerne har tilsidesat udbudslovens § 128, stk. 2, omhandlende pligten til at offentliggøre en udbudsbekendtgørelse indeholdende de oplysninger, der er påkrævet efter udbudsdirektivets bilag V, del C.

 

Om der er en sådan EU-udbudsretlig pligt til at oplyse både den anslåede værdi og/eller mængde samt en maksimal værdi og/eller mængde i udbudsbekendtgørelsen, alternativt i udbudsmaterialet i øvrigt, ja det er dét, EU-Domstolen har skulle tage stilling til.

 

EU-domstolens krav til indholdet i udbudsbekendtgørelsen

Præmis 74 i EU-Domstolens dom af den 17. juni 2021 er sådan set klar nok:

 

”i udbudsbekendtgørelsen skal angives den anslåede mængde og/eller den anslåede værdi samt en maksimal mængde og/eller en maksimal værdi af de varer, der skal leveres i henhold til en rammeaftale, og at når denne grænse er nået, vil den nævnte rammeaftale have udtømt sine virkninger.”

 

Vel nok med den nuance fra dommens præmis 71, at ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet ikke er tilsidesat, hvis oplysningerne om den maksimale mængde eller maksimale værdi af de varer, der skal leveres i henhold til rammeaftalen, alene fremgår af udbudsbetingelserne, og disse er gjort tilgængelige for tilbudsgiverne senest på datoen for offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen.

 

I praksis ved at indsætte et link til den udbudsportal, hvor udbudsmaterialet er frit tilgængeligt for markedet.

 

Udvalgte praktiske spørgsmål ved udbud af rammeaftaler efter EU-domstolens afgørelse

EU-domstolens afgørelse kommer givet vis til at rejse nogle praktiske og juridiske spørgsmål i forbindelse med udbud af rammeaftaler.

 

Vi giver vores bud på nogle udvalgte praktiske spørgsmål i den resterende del af dette nyhedsbrev.

 

Spørgsmålene og svarene tager sit udgangspunkt i, at vi har at gøre med et indkøb, der er omfattet af udbudslovens afsnit II.

Afslutning

Som det fremgår, vil EU-dommen sandsynligvis medføre en lang række af praktisk og juridiske spørgsmål vedr. udbud af rammeaftaler. Vi har behandlet nogle få i dette nyhedsbrev.

 

Andre spørgsmål kunne være, hvilke sanktioner Klagenævnet for Udbud vil kunne tage i brug, hvad der skal ske med rammeaftaler, når den angivne maksimale mængde/værdi er opnået, og hvad gælder egentlig for de rammeaftaler, der allerede har været udbudt, men hvor udbudsbekendtgørelsen ikke indeholdt hverken en anslået mængde/værdi eller en maksimal mængde/værdi?

 

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

Har du spørgsmål til arbejdet med rammeaftaler eller udbud generelt, så er du altid velkommen til at kontakte vores specialister i udbudsret.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev