Hvornår kan ordregiver annullere et udbud?

Nyhed
28.09.2021

Antallet af annullerede EU-udbud er stigende. Men hvornår kan et udbud annulleres, hvilke konsekvenser har det og for hvem?

”Hvert femte danske EU-udbud annulleres.”

 

Sådan lyder en af overskrifterne i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udgivelse om emnet fra 2019. Det vil sige, at ordregiver, i henhold til udgivelsen, aflyser omkring 20 % af alle offentliggjorte EU-udbud, inden udbuddet slutter med en indgået kontrakt.

 

Tallene for antallet af annullerede EU-udbud i udgivelsen er dog fra 2016-2017. Tallene for 2019 viser en stigning svarende til, at ca. 26 % af alle udbudte delkontrakter annulleres.

 

Når en ordregiver annullerer et udbud, betyder det, at udbudsprocessen stopper. Udbudsprocessen kan dermed ikke fortsætte, uden at udbuddet starter forfra.

 

Ordregiver og de tilbudsgivere, der har medvirket i det annullerede udbud, har derfor også principielt spildt sine ressourcerne under den første udbudsrunde.

 

Annulleringer meget sent i udbuddets forløb kan også betyde skuffede forventninger for særligt den tilbudsgiver, der stod til at vinde udbuddet, men som nu må se udbudsprocessen aflyst. Særligt disse skuffede forventninger, kan føre til at det annullerede udbud ender som en klagesag ved Klagenævnet for Udbud.

Det har derfor også stor praktisk relevans, hvornår en ordregiver kan annullere et udbud.

 

Annullering af EU-udbud og licitationer

Uanset om en ordregiver skal annullere et EU-udbud eller en licitation efter tilbudsloven, er der ikke nogen skrevne regler, der beskriver, hvornår en annullering af udbuddet kan finde sted. 

 

Det betyder, at ordregiver som udgangspunkt frit kan annullere et udbud. Udbuddet skal altså ikke resultere i en kontraktindgåelse. Med et mere juridisk udtryk er der tale om, at ordregiver ikke har en kontraheringspligt.

 

Annulleringen må ikke ske for at tilgodese en bestemt leverandør

Det er åbenbart, at en ordregiver ikke kan annullere et udbud til fordel for en bestemt leverandør/tilbudsgiver. Ordregiver kan derfor ikke annullere et udbud, blot fordi udbuddet ser ud til at blive vundet af en anden leverandør/tilbudsgiver, end den som ordregiver ville foretrække.

 

Annulleringen skal være saglig

Ordregiver vil derudover heller ikke lovligt kunne annullere et udbud på et usagligt grundlag.

I praksis betyder det særligt, at begrundelsen for at annullere et udbud ikke må være ”kunstig” – altså opfundet til lejligheden – og i øvrigt skal være reel.

 

Det er ret sjældent, at Klagenævnet for Udbud vurderer, at et udbud er blevet annulleret på et usagligt grundlag.

 

Til gengæld viser klagenævnets praksis, at typiske saglige grunde til en annullering kunne være:

  • budgetmæssige overskridelser/priserne er højere, end ordregiver kan eller agter at betale,
  • der er fejl i udbudsmaterialet, som har gjort materialet uklart,
  • der er uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialets model for evaluering af tilbuddene, som f.eks. gør det vanskeligt at være sikker på, at det er det økonomisk mest fordelagtig tilbud, der vinder udbuddet,
  • der har ikke været en tilstrækkelig konkurrence om kontrakten. Det kunne f.eks. skyldes, at der kun er modtaget ét konditionsmæssigt tilbud, eller
  • ordregiver ombestemmer sig politisk i forhold til at ville udbyde opgaven.  

  

Har du spørgsmål til reglerne for annullering af udbud eller brug for rådgivning?

Et igangværende udbud kan give anledning til mange spørgsmål.

 

Hos HjulmandKaptain står vores specialister i udbudsret klar til at hjælpe dig med kompetent sparring og rådgivning om reglerne for annullering af udbud eller udbudsretlige problemstillinger generelt. Så tøv ikke med at kontakte vores jurister for en snak om lige netop dit udbud.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev