Det kan blive dyrt at fravælge kaskoforsikringen

Indsigt
09.04.2019

Mange vælger kaskoforsikringen fra, enten fordi den er for dyr, eller fordi man kører i en gammel bil, og tænker det derfor ikke kan betale sig.

Men bliver man som fører af en bil involveret i en trafikulykke med et andet motorkøretøj, og der opstår en tvist med modpartens ansvarsforsikringsselskab om erstatningskravet efter ulykken, kan det ofte blive nødvendigt at føre en retssag mod selskabet. Har man en kaskoforsikring, kan man søge om retshjælpsforsikringsdækning til retssagen via den – men kun via den. Har man fravalgt kaskoforsikringen, kan der ikke vælges frit blandt ens øvrige forsikringer, der også indeholder retshjælpsforsikringsdækning – fx ulykkesforsikringen eller indboforsikringen. Det er alene ved kaskoforsikringen i tilknytning til motoransvarsforsikringen, der kan søges om tilsagn til dækning af udgifterne til en sådan retssag.

 

Mange tjener for meget til at opfylde de økonomiske betingelser for at opnå fri proces, og da retssager er dyre at føre, og den, der anlægger retssagen hæfter for omkostningerne derved, vælges denne løsning ofte fra. Nogle opgiver deres erstatningskrav, eller indgår et forlig, hvor resultatet måske kunne være blevet bedre under en retssag. Det kan derfor i sidste ende være en dyr løsning at fravælge denne forsikring.

 

Hvis man vælger at tegne kaskoforsikring på bilen, har man desuden mulighed for at tilvælge forsikring for bl.a. varigt mén. En sådan forsikring har betydning, hvis man er kører galt, og der er tale om en soloulykke.

Har du spørgsmål eller brug for en advokats vurdering, er du velkommen til at kontakte os.

Del: