Beskyt dit logo - Tænk varemærkeretten ind fra start

Indsigt
30.05.2017

Mange virksomheder anvender logoer som forretningskendetegn. En virksomhed kan bruge dets logo på mange forskellige måder som led i markedsføringen, eksempelvis optræder et logo ofte på produktet selv, emballagen, virksomhedens brevpapir, hjemmeside mv.

Et logo består typisk af billedlige tegn, figurlige elementer eller figurligt udformede ord. Anvendelsen af et logo er en utrolig effektiv måde at skabe sig en erhvervsmæssig identitet på, da det bundfælder sig i forbrugerens bevidsthed på en særlig måde. Det er da også et gammelt mundheld, at et billede siger mere end tusind ord.

 

Ved effektiv branding oplever forbrugeren logoet som noget værdiskabende. Forbrugeren lærer at forbinde logoet med en vis kvalitet og ”livsstil”, som de ofte er villige til at betale mere for. Det stærke logo skaber med andre ord loyale forbrugere. Dette er da også grunden til den enorme prisforskel på eksempelvis en unavngiven skjorte uden produktidentitet og en skjorte med et påført logo fra et af de store modehuse.

 

Med ønsket om at skabe det stærke brand opstår samtidig behovet for immaterialretlig beskyttelse. Den bedste beskyttelse af et logo opnås ved en varemærkeretlig registrering. Ved at registrere sit varemærke opnår man som rettighedshaver en gennemsigtig beskyttelse mod konkurrenternes brug af identiske og forvekslelige logoer.

 

Forudsætningen for, at et varemærke kan registreres er, at det kan anses for særpræget. Et logo er særpræget, når det har en adskillelsesevne, der gør forbrugeren i stand til at identificere en konkret virksomhed bag mærket. Man taler om, at varemærket skal opfylde den grundlæggende kendetegnsfunktion. Et logo kan dog ikke beskyttes, hvis det er egnet til at beskrive de ansøgte varer og tjenesteydelser.

 

I dansk ret har kravene til logoers særpræg hidtil været ganske lempelige, idet der har været tradition for, at anvendelsen af selv ganske simple figurer og skrifttyper har kunnet tilføre et logo det fornødne særpræg.

Patent- og Varemærkestyrelsen har dog fra den 1. januar 2016 tilsluttet sig det europæiske konvergensprogram CP3, der har gjort væsentligt op med denne lempelige praksis. Dette har medført, at der nu stilles strengere krav til logoers figurlige udformning. Det er herefter ikke længere givet, at et ellers professionelt designet logo kan nyde varemærkeretlig beskyttelse.

 

Med praksisændringen er man tilnærmelsesvis gået fra en yderlighed til en anden, hvorfor rigtig mange ansøgere i fremtiden vil risikere at få afslået registreringen af deres logo. Da et afslag kan få store økonomiske konsekvenser for virksomheden, er det afgørende, at man allerede i idefasen inddrager varemærkeretten i sine overvejelser.

 

Det er endnu for tidligt at gøre endelig status over retsvirkningerne af CP3-programmet, da praksis stadig er under udvikling. Det er dog muligt, på baggrund af Patent- og Varemærkestyrelsens seneste praksis at opstille nogle generelle tommelfingerregler for, hvilke logoer der i fremtiden nyder beskyttelse.

 

Hos HjulmandKaptain har vi fulgt udviklingen nøje, hvorfor vi kan hjælpe din virksomhed med at skabe et beskyttelsesværdigt logo. Kontakt os for et uforpligtende tilbud på, hvordan vi sammen kan sikre din virksomhed et stærkt beskyttet brand.