17. DEC 2018

Podcast: Portrætfotos og situationsbilleder - hvornår er et samtykke nødvendigt? Er du af og til i tvivl om, hvorvidt du skal have samtykke for at måtte offentliggøre et billede med en person på, på en hjemmeside eller et socialt medie? I denne podcast sti... Læs mere

23. OKT 2018

Podcast: Sådan overholder din virksomhed reglerne i persondataforordningen Du kan i denne podcast høre Karina Søndergaard, advokat og fagchef for persondata, fortælle om, hvordan du sikrer, at din virksomhed overholder reglerne i persondataforordningen, so... Læs mere

18. OKT 2018

Podcast: Sådan får du erstatning efter erstatningsansvarsloven Hør i denne podcast erstatningsadvokaterne Karina Kellmer og Marianne Fruensgaard fortælle nærmere om, i hvilke situationer du har mulighed for at få erstatning – også i situationer, hvor du s... Læs mere

08. OKT 2018

Podcast: Hvad kan Brexit komme til at betyde for danske virksomheder, arbejdstagere og investorer? I denne podcast fortæller Mads Balsby Wilkens og Thomas Rønfeldt om Brexit og dets betydning for England, Danmark og resten af landene i EU. Du kan blandt ... Læs mere

21. SEP 2018

Podcast: Det EU-retlige system - fordele og ulemper I denne podcast kan du høre om fordele og ulemper ved det EU-retlige system. Videnjurist, Thomas Rønfeldt, fortæller blandt andet om, hvordan virksomheder og personer kan anvende EU-reglerne i forhold ti... Læs mere

27. AUG 2018

Podcast: Danske lodsejere har opnået en delsejr over Energinet.dk vedrørende gæsteprincippet I denne podcast sætter Søren Nørgaard Sørensen, advokat og fagchef for landbrug, fokus på en principiel sag, der handler om, hvorvidt man lovligt ved ekspropriati... Læs mere

21. AUG 2018

Podcast: Sådan undgår du, at dine AdWords-annoncer er i strid med markedsføringsloven og varemærkeloven Du kan i denne podcast høre Jonas Rubien og Stiven Larsen fortælle nærmere om, hvordan du kan anvende Google Ad (tidligere kendt som Google AdWords) ud... Læs mere

20. JUN 2018

Podcast: Pant i betalingsrettigheder - rette sikringsakt og forslag til ændring af landbrugsstøtteloven (del 3) Dette er tredje og sidste podcast i rækken, som behandler emnet pant i betalingsrettigheder. I podcasten tager Søren Nørgaard Sørensen, advoka... Læs mere

20. JUN 2018

Podcast: Pant i betalingsrettigheder - rette sikringsakt og forslag til ændring af landbrugsstøtteloven (del 2) Dette er anden podcast i rækken af tre podcasts omhandlende pant i betalingsrettigheder. I denne podcast ser Søren Nørgaard Sørensen, advokat ... Læs mere

20. JUN 2018

Podcast: Pant i betalingsrettigheder - rette sikringsakt og forslag til ændring af landbrugsstøtteloven (del 1) I denne podcast kan du høre nærmere om betydningen af Vestre Landsrets kendelse af den 7. juli 2017 omhandlende pant i betalingsrettigheder. Sø... Læs mere

18. JUN 2018

Podcast: Ulykkesforsikring - hvordan er du dækket? I denne podcast sætter erstatningsadvokaterne Karina Kellmer og Marianne Fruensgaard fokus på, hvordan du forsikrer dig bedst muligt i tilfælde af, at du skulle komme til skade. Du får blandt andet gode r... Læs mere

18. JUN 2018

Podcast: Erstatningskrav når en anden har forårsaget, at du er kommet til skade I denne podcast kan du høre nærmere om, hvilke poster du kan få dækket, hvis en anden er skyld i, at du er kommet til skade. Det vil sige, hvis der er en ansvarlig skadevolder... Læs mere

18. JUN 2018

Podcast: Det forventes der af de nye AB 18 og ABR 18 aftalesæt Inden længe forventes byggeriets nye standardaftaler AB 18 og ABR 18 offentliggjort. Nærmere bestemt den 21. juni 2018. I den forbindelse kan du i denne podcast høre Mads Balsby Wilkens og Ca... Læs mere

18. JUN 2018

Podcast: Har du styr på reglerne for køb og videresalg af kopivarer?  I denne podcast kan du høre advokat og partner Jakob S. Johnsen og advokatfuldmægtig Jonas Rubien fortælle om reglerne for kopivarer købt i udlandet.   Som udgangspunkt er det lovligt ... Læs mere

11. JUN 2018

Podcast: Produktion af medicinsk cannabis – status på reglerne I juni 2017 vedtog Folketinget, at det skulle være muligt for danske virksomheder og landmænd at dyrke medicinsk cannabis fra 1. januar 2018. Søren Nørgaard Sørensen, advokat og fagchef for l... Læs mere

11. JUN 2018

Podcast: Fra landzone til byzone - er kommunes overtagelse af landbrugsejendom skattefri? Hvordan påvirker overgangen fra landzone til byzone dig som landmand rent skattemæssigt? Det kan du høre nærmere om i denne podcast, hvor Søren Nørgaard Sørensen, a... Læs mere

11. APR 2018

Podcast: Hvad kommer overgangen til den nye ferielov til at betyde? I denne podcast kan du høre advokat og fagchef for ansættelsesret Jakob S. Johnsen og advokatfuldmægtig Trine Schou Vernersen fortælle om overgangen fra den gamle ferielov til den nye fer... Læs mere

23. MAR 2018

Podcast: Sprøjtning og gødskning – sådan forholder reglerne sig Advokat og fagchef for landbrug, Søren Nørgaard Sørensen, tager i denne podcast fat på reglerne om forbud og påbud mod sprøjtning og gødskning. Hør blandt andet nærmere om, hvornår der er t... Læs mere

23. MAR 2018

Podcast: Jordforpagtning - hvad er værd at huske, når du indgår en forpagtningsaftale? Er du forpagter eller bortforpagter? I denne podcast kan du høre nærmere om, hvilke forhold der juridisk set er vigtige at holde sig for øje, når du indgår eller afslu... Læs mere

02. MAR 2018

Podcast: Sådan optjener og afholder du ferie efter den nye ferielov  Hvorfor skal vi have en ny ferielov, og hvad kommer den nye ferielov egentlig til at betyde? De danske ferieregler er på nuværende tidspunkt i strid med EU’s arbejdstidsdirektiv, som fo... Læs mere

15. FEB 2018

Podcast: Naboerstatning ved opsætning af vindmøller Ved opsætning af vindmøller på landjord skal opstiller betale naboerstatning til de beboelsesejendomme, der har ansøgt om erstatning. I denne podcast rettes fokus mod Højesterets afgørelse vedrørende nab... Læs mere

06. FEB 2018

Podcast: Hvornår er markedsføring på blogs skjult reklame? Mange virksomheder anvender i dag bloggere til promovering af produkter og til generel branding. I den forbindelse skal særligt bloggerne være opmærksomme på reglerne for skjult reklame. Overholde... Læs mere

21. DEC 2017

Podcast: Udbud og offentlige opgaver - hvordan forbedres konkurrencen? Antallet af opgaver, som det offentlige konkurrenceudsatte i 2016, udgjorde kun ca. en ¼ del af den samlede volumen, som reelt kunne være blevet konkurrenceudsat – og det bør ændres. U... Læs mere

28. SEP 2017

Podcast: Fra løbetur i Italien til Højesteret i Danmark Hvornår er en skade en ”pludselig hændelse”? Det har der ikke tidligere været en klar definition på i relation til skader opstået ved løb. Men den 5. september 2017 faldt der dom i højesteretssagen o... Læs mere

05. SEP 2017

Podcast: I samarbejde med Musikkens Hus Hvordan er det at være ung leder anno 2017? Vi har sat to af Aalborgs unge topledere i stævne, og de vil i denne podcast tale om ambitioner, prioriteringer og ledelse. Bag mikrofonerne er Lasse Rich Henningsen, Adm... Læs mere

28. AUG 2017

Podcast: Sådan beskytter du din forretningsidé Hvad vil det sige at opnå eneret til noget? - og er det i det hele taget muligt at forhindre konkurrenterne i at løbe med ens forretningsidé? I denne podcast sætter to af vores jurister fra faggruppen IPR and... Læs mere

16. AUG 2017

Podcast: Digital markedsføring og forretningskendetegn - hvad er tilladt? Digital markedsføring er i dag en central del af mange virksomheders branding og marketingmix. Men hvad er egentlig tilladt rent juridisk, når vi taler digital markedsføring? I den... Læs mere

15. AUG 2017

Podcast: Reglerne for digital markedsføring - må du spamme dine kunder? Har du styr på reglerne for, hvornår du må sende dine kunder, samarbejdspartnere og potentielle kunder mails og anden elektronisk post for enten at afsætte dine produkter eller for at... Læs mere