Podcasts


24. MAJ 2023

Har du oplevet, at nogen har brugt et af dine billeder fra din Facebook- eller Instagramprofil uretmæssigt? Eller kan du ikke forstå, hvorfor du ikke må bruge et billede, der allerede er tilgængeligt på nettet på din hjemmeside? Flere og flere oplever, at... Læs mere

22. NOV 2022

Er samtykke det rigtige behandlingsgrundlag, når du behandler personoplysninger? Det kan du blive klogere på i denne podcast, hvor Lóa Skau Björnsson og Nicoline Madsen fortæller nærmere om, hvilke krav der gælder til et gyldigt samtykke, og hvad du skal ... Læs mere

22. NOV 2022

Når vi arbejder med GDPR, så er personoplysninger ofte omdrejningspunktet. Men hvad er en personoplysning egentlig? Du kan sikkert nævne både navne, kontaktoplysninger og cpr-numre, men har du helt styr på alt det andet, der også kan være en personoplysni... Læs mere

22. NOV 2022

Er du også stødt på IT-systemer, der ikke er designet til at leve op til GDPR? En stor del af virksomheders arbejde med GDPR handler om at finde ud af, hvordan reglerne om databeskyttelse kan overholdes med de it-systemer, der anvendes. Reglen om privacy ... Læs mere

22. NOV 2022

Er du en af dem, der tror, at et databrud er håndteret, når du enten har anmeldt bruddet til Datatilsynet eller har vurderet, at det ikke var nødvendigt? Så bør du lytte med, når vi ser nærmere på pligten til at følge op på bruddet. Når der er sket et dat... Læs mere

22. NOV 2022

En databehandler behandler personoplysninger efter instruks fra den dataansvarlige. Men hvilke regler gælder, hvis du som databehandler vil bruge underdatabehandlere eller behandle personoplysningerne til egne formål? Og hvordan får man styr på databehandl... Læs mere

24. OKT 2022

Hver dag videregiver offentlige myndigheder personoplysninger om borgere. Det sker f.eks. i forbindelse med aktindsigt, partshøring eller når myndighederne beder om oplysninger hos hinanden. Men må myndighederne videregive alle oplysninger? Det drøfter Ló... Læs mere

30. JUN 2022

Nye ændringer i udbudsloven - hvad betyder de i praksis? Den 1. juli 2022 træder nye ændringer af udbudsloven, tilbudsloven og klagenævnsloven i kraft. Hvad betyder ændringerne for dig som ordregiver eller tilbudsgiver i praksis? Det kan du høre mere om ... Læs mere

23. MAJ 2022

Efter flere bølger af #Metoo er det blevet diskuteret, hvornår noget er krænkende adfærd. Men hvad er sexchikane på arbejdspladsen egentlig, og hvad er dine forpligtelser som arbejdsgiver? Det fortæller advokaterne Jakob S. Johnsen og Karina Søndergaard m... Læs mere

11. MAJ 2022

Som følge af Covid-19 pandemien og krigen i Ukraine oplever byggebranchen store udfordringer i form af ekstraordinære prisstigninger og leveranceproblemer med byggematerialer. I denne podcast fortæller advokat Jeanne Schou, med udgangspunkt i bestemmelser... Læs mere

18. MAR 2022

Hvornår bør bæredygtighed tænkes ind i offentlige udbud, og hvad ligger bag beslutningerne om til- og fravalg af bæredygtighedstiltag i de konkrete udbud? Det kan du høre mere om i denne podcast, hvor vores udbudsspecialister Martin Holmgaard Thomsen og C... Læs mere

14. MAR 2022

Hvad er forsørgertabserstatning, og hvornår er man berettiget til denne form for erstatning? Det fortæller advokat Janne Juul Wandahl mere om i denne podcast, hvor hun også vil komme ind på de to erstatningssystemer, der tilkender erstatning for tab af fo... Læs mere

14. MAR 2022

I denne podcast fortæller advokat Janne Juul Wandahl om samspillet mellem Arbejdsskadesikringsloven og Erstatningsansvarsloven, og hvordan de to love adskiller sig fra hinanden. Arbejdsskadesikringsloven dækker dig som arbejdstager, hvis du kommer ud for ... Læs mere

28. FEB 2022

Hvis du er kommet til skade efter et cykelstyrt, har du forskellige muligheder for erstatning afhængigt af, hvordan din ulykke forløb. Vidste du for eksempel, at det ofte er muligt at få erstatning, selv om du selv er skyld i ulykken? I denne podcast sæt... Læs mere

12. NOV 2021

Hvis du er kommet til skade, og du er uenig i dit forsikringsselskabs fastsættelse af din erstatning, kan du få Arbejdsmarkedets Erhvervssikring til at vurdere din sag. Denne vurdering er dog betinget af et gebyr, som du selv skal betale. I denne podcast ... Læs mere

03. AUG 2021

Der sendes mere end 1000 mails hver dag, og mange af dem indeholder personoplysninger. Men hvilke krav er der til kryptering af e-mails, hvis de indeholder personoplysninger? Det kan du høre nærmere om i denne podcast, hvor vores specialister i GDPR Karin... Læs mere

03. AUG 2021

I enhver virksomhed bliver der behandlet personoplysninger af den ene eller anden art. Men hvad er forskellen på at være databehandler og dataansvarlig, og hvilke regler gælder der i forbindelse med brugen af databehandlere? Det kan du høre nærmere om i d... Læs mere

09. SEP 2020

Podcast: Har du styr på reglerne ved opsigelse af en medarbejder? Står du som arbejdsgiver i en situation, hvor du ønsker at opsige en medarbejder, er der en række overvejelser, du bør gøre dig forinden. Du skal bl.a. være opmærksom på, hvilken type meda... Læs mere

09. SEP 2020

Podcast: Hvilke krav stilles der til en skriftlig advarsel? En advarsel er et redskab, du som arbejdsgiver kan benytte dig af, hvis en medarbejder handler i uoverensstemmelse med arbejdspladsens politikker, som f.eks. at komme for sent gentagne gange elle... Læs mere

06. JUL 2020

Podcast: Bør du oprette et testamente? Med et testamente har du mulighed for at bestemme, hvordan arven efter dig skal fordeles, og hvem der skal arve, den dag du går bort. Men er det nødvendigt for alle at oprette et testamente? Er det f.eks. relevant f... Læs mere

31. JAN 2020

Du har med en fremtidsfuldmagt mulighed for på forhånd at tage stilling til, hvem der skal repræsentere dig og handle på dine vegne, hvis du bliver svækket, syg eller mister evnen til at tage vare på dine økonomiske og personlige forhold. Der er flere ove... Læs mere

29. MAJ 2019

Hvordan kan der ske ekspropriation, uden at der nødvendigvis sker afståelse af en hel ejendom? Advokat Mikkel Buchwald Møller retter i denne podcast fokus mod de situationer, hvor en borger bliver tvunget til at afstå en tinglyst rettighed eller pålagt en... Læs mere

29. MAJ 2019

Der kan være en række problemstillinger forbundet med at eksportere varer eller ydelser på tværs af landegrænser. I denne podcast kan du høre Mads Balsby Wilkens og Thomas Rønfeldt sætte fokus på, hvad du skal være opmærksom på, hvis du som dansk virksomh... Læs mere

16. MAJ 2019

Et krav i persondataforordningen er, at der mellem en dataansvarlig og databehandler skal indgås en databehandleraftale. Men hvad skal aftalen indeholde, og hvad er vigtigt at være opmærksom på, når der indgås en databehandleraftale? Det kan du høre nærm... Læs mere

10. MAJ 2019

Hvordan er du som borger stillet, hvis du har udsigt til, at din ejendom skal eksproprieres? Det kan du høre nærmere om i denne podcast, hvor advokat Mikkel Buchwald Møller fortæller om processen for ekspropriation, og om hvilke rettigheder du har, hvis d... Læs mere

01. MAJ 2019

Persondataforordningen stiller krav til ens dokumentation for behandling af personoplysninger – i denne podcast får du svar på, hvad det vil sige, at din virksomhed til hver en tid skal kunne dokumentere den måde, der behandles personoplysninger på i virks... Læs mere

25. APR 2019

I denne podcast kan du høre nærmere om sygedagpengeregres. Advokaterne Janne Juul Wandahl og Jens Baagøe Thomsen fortæller om, hvilke udfordringer der ofte opstår, når en kommune kræver erstatning for de udgifter, der har været i forbindelse med udbetalin... Læs mere

02. APR 2019

Er du uheldig at komme til skade i en trafikulykke, kan du med meget få undtagelser have ret til erstatning. Hør i podcasten om forskellige former for trafikulykker, og hvordan du er stillet rent erstatningsmæssigt i de sammenhænge. Karina Kellmer og Mar... Læs mere

26. MAR 2019

Denne podcast handler om patientskader – dvs. behandlingsskader og lægemiddelskader. Du får i denne podcast viden om, hvordan du får anerkendt din patientskade, hvordan den behandles ved myndighederne, og hvilke frister du skal være særligt opmærksom på. ... Læs mere

19. MAR 2019

I denne podcast kan du høre erstatningsadvokaterne Karina Kellmer og Marianne Fruensgaard fortælle nærmere om: hvad en arbejdsskade er, hvordan du skal anmelde en arbejdsskade, hvilke erstatningsposter du kan få dækket, samt hvordan du klager, hvis d... Læs mere

06. MAR 2019

Den 26. februar 2019 blev en ny lovændring vedtaget. Ændringen vedrører udbudslovens bestemmelser om tilbudsevaluering, og i denne podcast kan du høre nærmere om, hvad ændringen kommer til at betyde for særligt ordregivere, men også for tilbudsgivere, når ... Læs mere

26. FEB 2019

Brexit kan få store konsekvenser for både forbrugere og danske virksomheder, som handler med Storbritannien. I denne podcast stiller Mads Balsby Wilkens og Thomas Rønfeldt skarpt på virksomheders forskellige aftaler og kontrakter og de særlige forhold, St... Læs mere

14. FEB 2019

Sidder du med rekruttering og håndtering af jobansøgninger i din virksomhed? I denne podcast kan du høre nærmere om, hvordan du sikrer, at din virksomhed overholder persondataforordningen, når I modtager og behandler jobansøgninger. Karina Søndergaard, a... Læs mere

25. JAN 2019

Overvejer du at blive advokatfuldmægtig? I denne podcast kan du høre nærmere om, hvordan det er at være advokatfuldmægtig hos HjulmandKaptain. Sine Storgaard Larsen, som arbejder med generel erhvervsret, giver dig i denne podcast svar på nogle af de spør... Læs mere

24. JAN 2019

I denne podcast fortæller advokat, ph.d.(-jur.) Thomas Rønfeldt om de nye indberetningspligter for skatterådgivere ved grænseoverskridende transaktioner i EU. I podcasten kan du blandt andet høre om ændringen i, hvem der har pligt til at give informatione... Læs mere

14. JAN 2019

Podcast: Verdensstjerner dømt for plagiering - undgå at ende i samme situation Ophavsretsloven beskytter en lang række af kunstneriske produkter, eksempelvis film, sange, melodier, software, billeder og bøger. Du kan i denne podcast høre nærmere om, hvad... Læs mere

23. OKT 2018

Podcast: Sådan overholder din virksomhed reglerne i persondataforordningen Du kan i denne podcast høre Karina Søndergaard, advokat og fagchef for persondata, fortælle om, hvordan du sikrer, at din virksomhed overholder reglerne i persondataforordningen, s... Læs mere

18. OKT 2018

Podcast: Sådan får du erstatning efter erstatningsansvarsloven Hør i denne podcast erstatningsadvokaterne Karina Kellmer og Marianne Fruensgaard fortælle nærmere om, i hvilke situationer du har mulighed for at få erstatning – også i situationer, hvor du s... Læs mere

08. OKT 2018

Podcast: Hvad kan Brexit komme til at betyde for danske virksomheder, arbejdstagere og investorer? I denne podcast fortæller Mads Balsby Wilkens og Thomas Rønfeldt om Brexit og dets betydning for England, Danmark og resten af landene i EU. Du kan blandt ... Læs mere

21. SEP 2018

Podcast: Det EU-retlige system - fordele og ulemper I denne podcast kan du høre om fordele og ulemper ved det EU-retlige system. Advokat, Thomas Rønfeldt, fortæller blandt andet om, hvordan virksomheder og personer kan anvende EU-reglerne i forhold til de... Læs mere

27. AUG 2018

Podcast: Danske lodsejere har opnået en delsejr over Energinet.dk vedrørende gæsteprincippet I denne podcast sætter Søren Nørgaard Sørensen, advokat og fagchef for landbrug, fokus på en principiel sag, der handler om, hvorvidt man lovligt ved ekspropriati... Læs mere

21. AUG 2018

Podcast: Sådan undgår du, at dine AdWords-annoncer er i strid med markedsføringsloven og varemærkeloven Du kan i denne podcast høre Jonas Rubien og Stiven Larsen fortælle nærmere om, hvordan du kan anvende Google Ad (tidligere kendt som Google AdWords) ud... Læs mere

20. JUN 2018

Podcast: Pant i betalingsrettigheder - rette sikringsakt og forslag til ændring af landbrugsstøtteloven (del 3) Dette er tredje og sidste podcast i rækken, som behandler emnet pant i betalingsrettigheder. I podcasten tager Søren Nørgaard Sørensen, advoka... Læs mere

20. JUN 2018

Podcast: Pant i betalingsrettigheder - rette sikringsakt og forslag til ændring af landbrugsstøtteloven (del 2) Dette er anden podcast i rækken af tre podcasts omhandlende pant i betalingsrettigheder. I denne podcast ser Søren Nørgaard Sørensen, advokat ... Læs mere

20. JUN 2018

Podcast: Pant i betalingsrettigheder - rette sikringsakt og forslag til ændring af landbrugsstøtteloven (del 1) I denne podcast kan du høre nærmere om betydningen af Vestre Landsrets kendelse af den 7. juli 2017 omhandlende pant i betalingsrettigheder. Sø... Læs mere

18. JUN 2018

Podcast: Ulykkesforsikring - hvordan er du dækket? I denne podcast sætter erstatningsadvokaterne Karina Kellmer og Marianne Fruensgaard fokus på, hvordan du forsikrer dig bedst muligt i tilfælde af, at du skulle komme til skade. Du får blandt andet gode r... Læs mere

18. JUN 2018

Podcast: Erstatningskrav når en anden har forårsaget, at du er kommet til skade I denne podcast kan du høre nærmere om, hvilke poster du kan få dækket, hvis en anden er skyld i, at du er kommet til skade. Det vil sige, hvis der er en ansvarlig skadevolder... Læs mere

18. JUN 2018

Podcast: Det forventes der af de nye AB 18 og ABR 18 aftalesæt Inden længe forventes byggeriets nye standardaftaler AB 18 og ABR 18 offentliggjort. Nærmere bestemt den 21. juni 2018. I den forbindelse kan du i denne podcast høre Mads Balsby Wilkens og Ca... Læs mere

18. JUN 2018

Podcast: Har du styr på reglerne for køb og videresalg af kopivarer?  I denne podcast kan du høre advokat og partner Jakob S. Johnsen og advokatfuldmægtig Jonas Rubien fortælle om reglerne for kopivarer købt i udlandet.   Som udgangspunkt er det lovligt ... Læs mere

11. JUN 2018

Podcast: Produktion af medicinsk cannabis – status på reglerne I juni 2017 vedtog Folketinget, at det skulle være muligt for danske virksomheder og landmænd at dyrke medicinsk cannabis fra 1. januar 2018. Søren Nørgaard Sørensen, advokat og fagchef for l... Læs mere

11. JUN 2018

Podcast: Fra landzone til byzone - er kommunes overtagelse af landbrugsejendom skattefri? Hvordan påvirker overgangen fra landzone til byzone dig som landmand rent skattemæssigt? Det kan du høre nærmere om i denne podcast, hvor Søren Nørgaard Sørensen, a... Læs mere

11. APR 2018

Podcast: Hvad kommer overgangen til den nye ferielov til at betyde? I denne podcast kan du høre advokat og fagchef for ansættelsesret Jakob S. Johnsen og advokatfuldmægtig Trine Schou Vernersen fortælle om overgangen fra den gamle ferielov til den nye fer... Læs mere

23. MAR 2018

Podcast: Sprøjtning og gødskning – sådan forholder reglerne sig Advokat og fagchef for landbrug, Søren Nørgaard Sørensen, tager i denne podcast fat på reglerne om forbud og påbud mod sprøjtning og gødskning. Hør blandt andet nærmere om, hvornår der er t... Læs mere

23. MAR 2018

Podcast: Jordforpagtning - hvad er værd at huske, når du indgår en forpagtningsaftale? Er du forpagter eller bortforpagter? I denne podcast kan du høre nærmere om, hvilke forhold der juridisk set er vigtige at holde sig for øje, når du indgår eller afslu... Læs mere

02. MAR 2018

Podcast: Sådan optjener og afholder du ferie efter den nye ferielov  Hvorfor skal vi have en ny ferielov, og hvad kommer den nye ferielov egentlig til at betyde? De danske ferieregler er på nuværende tidspunkt i strid med EU’s arbejdstidsdirektiv, som fo... Læs mere

15. FEB 2018

Podcast: Naboerstatning ved opsætning af vindmøller Ved opsætning af vindmøller på landjord skal opstiller betale naboerstatning til de beboelsesejendomme, der har ansøgt om erstatning. I denne podcast rettes fokus mod Højesterets afgørelse vedrørende nab... Læs mere

06. FEB 2018

Podcast: Hvornår er markedsføring på blogs skjult reklame? Mange virksomheder anvender i dag bloggere til promovering af produkter og til generel branding. I den forbindelse skal særligt bloggerne være opmærksomme på reglerne for skjult reklame. Overholde... Læs mere

21. DEC 2017

Podcast: Udbud og offentlige opgaver - hvordan forbedres konkurrencen? Antallet af opgaver, som det offentlige konkurrenceudsatte i 2016, udgjorde kun ca. en ¼ del af den samlede volumen, som reelt kunne være blevet konkurrenceudsat – og det bør ændres. U... Læs mere

28. SEP 2017

Podcast: Fra løbetur i Italien til Højesteret i Danmark Hvornår er en skade en ”pludselig hændelse”? Det har der ikke tidligere været en klar definition på i relation til skader opstået ved løb. Men den 5. september 2017 faldt der dom i højesteretssagen o... Læs mere

05. SEP 2017

Podcast: I samarbejde med Musikkens Hus Hvordan er det at være ung leder anno 2017? Vi har sat to af Aalborgs unge topledere i stævne, og de vil i denne podcast tale om ambitioner, prioriteringer og ledelse. Bag mikrofonerne er Lasse Rich Henningsen, Adm... Læs mere

28. AUG 2017

Podcast: Sådan beskytter du din forretningsidé Hvad vil det sige at opnå eneret til noget? - og er det i det hele taget muligt at forhindre konkurrenterne i at løbe med ens forretningsidé? I denne podcast sætter to af vores jurister fra faggruppen IPR and... Læs mere

16. AUG 2017

Podcast: Digital markedsføring og forretningskendetegn - hvad er tilladt? Digital markedsføring er i dag en central del af mange virksomheders branding og marketingmix. Men hvad er egentlig tilladt rent juridisk, når vi taler digital markedsføring? I den... Læs mere

15. AUG 2017

Podcast: Reglerne for digital markedsføring - må du spamme dine kunder? Har du styr på reglerne for, hvornår du må sende dine kunder, samarbejdspartnere og potentielle kunder mails og anden elektronisk post for enten at afsætte dine produkter eller for at... Læs mere