AdvokatKODEKS

 

AdvokatKODEKS er en frivillig ordning under Danske Advokater for advokatvirksomheder. Ordningen indebærer, at vi arbejder loyalt og proaktivt med de fem principper:

 

Åbenhed og gennemsigtighed 

 • Synliggør virksomhedens værdigrundlag, holdninger, retspolitiske holdninger, presseudtalelser mv.
 • Tilbyder klienterne f.eks. en fast kontaktperson, key account, principper for sagsbehandlingstid, opdragsbekræftelse, extranet, adgang til egen sagsmappe, vejledning om brug af retssag/mediation/ voldgift etc.
 • Tilbyder kunderne åbent time/sagsregnskab eller udførlige regninger
 • Offentliggør udvalgte referencer, cases og erhvervsklienter, som virksomheden rådgiver
 • Viser virksomheden, medarbejderne, medlemskaber, specialer mv.

  

Synligt socialt ansvar

 • Deltager i frivilligt arbejde i foreninger og organisationer - eller giver medarbejderne kredit for frivilligt arbejde
 • Støtter foreningsliv, uddannelse eller kultur evt. gennem legater, prisuddelinger mv.
 • Har formuleret retningslinjer mod korruption
 • Påtager sig en uddannelsesforpligtigelse af unge herunder elevuddannelser mfl.
 • Tilbyder flexjob, virksomhedspraktik, jobtræning mv.
 • Yder donation til velgørenhed
 • Tilbyder gratis advokatvagt og retshjælp
 • Løser juridiske opgaver med en prisreduktion til velgørenhedsorganisationer, foreninger e.l.

  

Håndtering af etiske dilemmaer

 • Har et regelsæt eller procedurer for håndtering af etiske dilemmaer, hvis de opstår
 • Arbejder med etiske retningslinjer for enkeltområder fx klienter, interessevaretagelse, samarbejdspartnere, politisk arbejde, gaver
 • Har interne retningslinjer for spekulationer, hvidvask, investeringer, skattespekulation m.m.
 • Har et etikudvalg, en partner med ansvar for virksomhedens etik, klageadgang, vejledning mv.
 • Anvender fortrolighedserklæringer
 • Anbefaler konfliktnedtrappende løsninger som f.eks. mediation

  

Moderne ledelse med fokus på kunder

 • Synliggør og forklarer virksomhedens værdier og deres betydning for kunden
 • Måler og følger op på, hvor tilfreds kunden er med opgaveløsningen
 • Synliggør at virksomheden har kompetencer til at løse opgaverne
 • Synliggør de sager eller emner, som har haft offentlighedens interesse. F.eks. på hjemmesiden, LinkedIn eller lignemde
 • Kunden får en personlige rådgiver, som sikrer en personlig og direkte betjening, uanset hvilke juridiske kompetencer der trækkes på
 • Tilbyder kunderne forskellige muligheder for at komme i kontakt med advokaten. F.eks. personligt møde hos advokaten eller hos kunden, online-møder mv.
 • Beskriver de backup-muligheder kunden tilbydes, såfremt advokaten er forhindret
 • Tilbyder adgang til webarkiv, videokonference, Skype-møder mv.

  

... og medarbejdere

 • Beskriver, hvordan de obligatoriske uddannelseskrav, der stilles til advokater, opfyldes
 • Tilbyder faglig relevant efteruddannelse til alle medarbejdergrupper
 • Beskriver de karrieremuligheder, en medarbejder har i virksomheden
 • Tilbyder fleksible ansættelsesforhold i form af flextid, personlig ferieplanlægning, hjemmearbejdsplads
 • Har klare mål og retning og kommunikerer det til medarbejderne
 • Medarbejderne har indflydelse på deres daglige arbejdsliv og virksomhedens udvikling
 • Inddrager samarbejdsudvalg og projektgrupper ved større ændring
 • Gennemfører medarbejdertilfredshedsundersøgelser ifm. MUS
 • Har studerende i praktikforløb
 • Indretter den enkelte arbejdsplads med særligt fokus på medarbejdernes trivsel
 • Afholder sociale arrangementer
 • Gennemfører ledelsesevaluering
 • Tilbyder sundhedsordning, sundhedsforsikring, massage, frugtordning, fælles løbetræning mv.

  

Mangfoldighed og diversitet som styrke

 • Har en seniorpolitik f.eks. med mulighed for nedtrapning, hensyntagen til gener, e.l.
 • Har en livsfasepolitik, der imødekommer medarbejderbehov
 • Gør det muligt for unge medarbejdere at udvikle deres potentiale
 • Har flextidsordninger med fokus på medarbejdernes forskelligheder
 • Arbejder bevidst med faglige netværk på tværs af branchen eller med andre brancher
 • Har ansat en medarbejder fra et andet land eller samarbejder med advokater fra andre lande