03 jun 2020

E-sportsudøvere og kontraktindgåelse – Kend de juridiske faldgruber

E-sporten er endnu et ungt marked, som er ved at blive en integreret del af den professionelle sportslige verden. Der er derfor endnu faldgruber og behov for rådgivning til de spillere, som bliver tilbudt en kontrakt, og som står i grænsefeltet mellem amatør og professionel.

Behov for regulering

E-sporten har fået sin egen spillerforening, og det er et godt skridt på vejen. Foreningen er stiftet af HK og DEF (Danske Elitesportsudøvers Fagforening) med det formål at hjælpe og rådgive de unge spillere.

Dette ændrer dog ikke på, at e-sportsverdenen er under påvirkning af private initiativer og markedskræfter, og at der er en opgave i at få skabt ordnede forhold for både nutidens og fremtidens gamere.

Der er således et behov for rådgivning til aktørerne på markedet, og e-sporten kan på mange måder sammenlignes med andre sportsgrene, som gennem tiden er blevet mere regulerede, bl.a. via overenskomster.

Kontraktforhandling med en advokat på sidelinjen

Der, hvor vi hos HjulmandKaptain ofte ser udfordringerne i e-sportsverdenen, er, når professionelle gamere skal forhandle agent/managerkontrakter og klubkontrakter.

Der er mange forhold, som er væsentlige at få på plads, og der kan vi hjælpe med en løsningsorienteret rådgivning, som får enderne til at mødes, så det bliver en kontrakt til gavn for både agent/klub og e-sportsudøveren.

Det forhold, at gamerne kan have vidt forskellige arbejdspladser geografisk, skaber udfordringer ved kontraktens udformning, da det ofte ses, at kontrakterne på tværs af landegrænser ikke spiller sammen. Det kan f.eks. skabe udfordringer, hvis en gamer skal skifte fra ét hold i et land til ét hold i et andet land.

Det ses ligeledes ved indgåelse af agent/managerkontrakter, at kontrakterne kan være underlagt modstridende regelsæt og rettigheder parterne imellem. Derudover kan der i managerkontrakter være rettigheder, som gives til manageren, men som klubben også ønsker. Det gælder f.eks. rettigheden til brug af gamerens navn, kaldenavn og sprog. Det samme gør sig gældende ved sponsorrettigheder, som også kan være modstridende med andre interesser.

Dertil kommer gamerens aflønning, som også er et punkt, der kræver fokus.

Her er det ikke tilstrækkeligt kun at se på selve aflønningen. Der vil ofte være flere indtjeningsveje, såsom sponsoraftaler, streaming mv. Der skal derfor skabes en balance i, hvor gameren skal have sin indtjening fra, ligesom aflønningen til gamerens manager/agent også skal tages med i overvejelserne.

Det er således nødvendigt, at der under kontraktindgåelse imellem e-sportsudøver og en agent/manager, sponsor eller klub bliver taget højde for alle de forskellige parametre, så der ikke opstår konflikter parterne imellem. På den måde vil samarbejdet være mest udbytterigt samt gavne hele e-sporten.

Hos HjulmandKaptain har vi rådgivet flere aktører inden for sports- og e-sportsverdenen i forbindelse med kontrakter, sponsorater og personlige rettigheder. Vi står derfor til rådighed med professionel rådgivning, hvis du har behov for en juridisk vurdering eller gennemgang af din kontrakt eller aftale.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du brug for en advokat med speciale i sportsret?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her