EU-Ret

Mange forretningsforhold, også mange flere end de fleste tror, har en EU-retlig dimension. Det betyder derfor også, at EU-retten har meget stor indflydelse på de fleste forretningsområder.

Som eksempler på områder, hvor EU-retten har en meget direkte betydning, kan nævnes: EU-udbud, EU-konkurrenceretten, statsstøtte, joint ventures, samarbejdsaftaler, kartel- og fusionskontrol, persondata, distributions-, agent-, forhandler-, franchise- og licensaftaler, miljø, landbrug og antidumping regulering. Og dette er blot et udpluk af de områder, hvor EU-retten har direkte betydning gennem den lovgivning, der vedtages i EU-regi.

Hos HjulmandKaptain sikrer vi os løbende, at de ansvarlige for de pågældende fagområder, til enhver tid er opdateret med den seneste udvikling i EU-retten, inden for hvert deres område.

Derudover sikrer vores EU-retsafdeling, at anden EU-retslig regulering bliver taget i betragtning i enhver henseende.

Det gælder blandt andet den stadigt stigende ”indirekte” betydning af EU-retten, hvor særligt EU-traktaten, der indeholder en lang række rettigheder, som skal tilgodese virksomheder og personer, der bevæger sig på tværs af landegrænser, skal iagttages.

EU-traktaten sikrer, at virksomheder og personer ikke bliver diskrimineret eller oplever, at det er sværere at gøre forretning i udlandet, end det pågældende udlands egne virksomheder oplever. Traktaten har derfor stor betydning for det, der kaldes nationale værnsregler, altså regler der skal beskytte nationale virksomheder på bekostning af udenlandske virksomheder, hvilket i meget få tilfælde er lovligt i henhold til EU-traktaten.

Hos HjulmandKaptain bistår og rådgiver vi om alle retslige forhold vedrørende EU, det være sig tvister såvel som retlige vurderinger af EU-rettens aktualitet i konkrete sager. Derudover har vi erfaring i at føre sager ved EU-domstolen.

Vores EU-retsafdeling udarbejder også juridiske notater og vurderinger for virksomheder, offentlige myndigheder og andre rådgivere.

Kontakt

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du brug for rådgivning i forbindelse med EU-ret?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt og senest den følgende hverdag.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her