Partnerselskab - har landbruget overset en selskabsform?

Indsigt
25.10.2018

Mange landbrugsvirksomheder drives som personlige virksomheder eller som interessentskaber, og årsagen hertil skal ofte findes i den skatteretlige transparens, altså at virksomheden ikke beskattes, men at beskatningen sker hos den enkelte landmand, som er (del-)ejer af selskabet.

Mange brancher har i dag allerede fået øjnene op for anvendelsen af partnerselskabet. Det gælder især revisorer og advokater, men det ses desværre, at landbruget ikke har fået øjnene op for den selskabsform.

 

Fordelen ved partnerselskabet som selskabsform er den begrænsede hæftelse, som kendes fra aktieselskaber og den skattemæssige transparens, som kendes fra interessentskaberne. Hvor et almindeligt interessentskab medfører en ubegrænset hæftelse hos den enkelte deltager medfører partnerselskabet, at hæftelsen kan begrænses.

 

Muligheden for at anvende partnerselskabet til at erhverve landbrug fremgår også af Landbrugslovens §20, men uanset ses denne selskabsform ikke særligt udbredt inden for landbruget.

 

Partnerselskab reguleres af Selskabsloven og som udgangspunkt anvendes samme regler som gældende for aktieselskaber. Der skal dog mindst være 2 forskellige selskabsdeltagere, nemlig kommanditisten, som hæfter begrænset for landbrugets forpligtelser og en komplementar, som hæfter ubegrænset for landbrugets forpligtelser. Som komplementar anvendes ofte et selskab, og ofte er dette 100 % ejet af en eller flere af de deltagende landmænd. På den måde kan selskabet etableres således, at der ikke er private personer, der hæfter for selskabets forpligtelser modsat ved interessentskabet.

 

I praksis er det derfor sådan, at der indsættes et anpartsselskab med en selskabskapital på kr. 40.000,00 som komplementar, som hæfter ubegrænset for partnerselskabets forpligtelser.

 

Partnerselskabet vælges derfor ofte som virksomhedsform på grund af den begrænsede hæftelse, som svarer til den hæftelse, der kendes fra et aktieselskab, hvor deltagerne alene hæfter med den kapital, der er indskudt

.

I forhold til beskatning af partnerselskabet er det således, at selskabet som interessentskabet er skattemæssigt transparent og beskatningen sker hos den enkelte landmand. Anvendes virksomhedsskatteordningen beskattes løbende overskud med 22%, altså samme sats, som hvis landbruget var drevet som et aktieselskab.

 

En anden fordel ved partnerselskaber er, at der kan aftales en anden fordeling af overskud end ejerforholdet, hvilket ikke er tilsvarende for aktieselskaber.

 

De situationer, hvor partnerselskabet er helt åbenbart at overveje, er ved nyetableringer og ved påtænkt generationsskifte.

 

Det er desuden muligt at omdanne eksisterende virksomheder, interessentskaber og lignende til partnerselskab, men i den situation er der en del forhold, der er nødvendige at tage med i betragtning, hvorfor det må anbefales, at man søger konkret rådgivning herom.