Sagsbehandling hos HjulmandKaptain

 

Hos HjulmandKaptain lægger vi vægt på at behandle de opgaver, vores kunder betror os, hurtigt, effektivt og kompetent.

 

Vi arbejder kontinuerligt på udvikling af systemer til sagsbehandling og kvalitetsstyring for at sikre vores kunder, at vores samlede viden og ekspertise er til rådighed i den enkelte sag. Derfor er det vores strategi altid at være førende indenfor den nyeste informations- og kommunikationsteknologi.

Til hver erhvervskunde vil der normalt blive tilknyttet mindst to advokater. De er ansvarlige overfor kunden og varetager eller koordinerer alle sager for kunden. Det betyder, at en af disse advokater normalt altid vil kunne træffes, ligesom de kender kundens særlige ønsker og behov.

Samtlige advokater i HjulmandKaptain har en bred viden og erfaring, som danner grundlag for den generelle rådgivning. De enkelte advokater er specialiserede inden for et eller flere fagområder. En del af advokaterne underviser også på universiteter og andre uddannelsesinstitutioner, ligesom flere af advokaterne er offentlige bobestyrere, offentlig beneficerede og beklæder bestyrelseshverv såvel i erhvervsvirksomheder og fonde som tillidshverv indenfor Advokatsamfundet.

 

Vores advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

 

Vores advokater har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af vores advokater, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Forsikring og garanti er tegnet hos Codan Forsikring, Gammel Kongevej 60, 1790 København V.

 

Se også vores forretningsbetingelser