Fonde og legater

HjulmandKaptain administrerer en række fonde og legater. Disse yder økonomisk støtte, hvilket du kan ansøge om via HjulmandKaptain. Du kan læse mere om dine muligheder for økonomisk støtte fra fondene og legaterne nedenfor.

HjulmandKaptain administrerer følgende fonde og legater: 

  • ROBLON FONDEN
  • Niels Otto Pedersen, Ø. Barkholts Mindefond
  • Ella & M.K. Kierkegaard's fond
  • Anna og Jens Marinus Madsen samt Ida og Niels Kristian Madsens mindelegat

ROBLON FONDEN

 

ROBLON FONDEN er stiftet af fabrikant, og grundlægger af ROBLON A/S, Erik Schou, i 1997.

 

Fonden har 2 formål:

  1. Det ene formål er, ”at yde støtte til unge med henblik på videreuddannelse i udlandet. Støtte skal fortrinsvis ydes til personer, der har tilknytning til Vendsyssel”
  2. Det andet formål er, at ”at yde støtte til projekter af almennyttig art i Frederikshavn Kommune”

Tildeling af legat til videreuddannelse i udlandet

 

Legatet, der tildeles enkeltpersoner, kan søges af unge indenfor alle studieområder, til brug for et uddannelsesforløb i udlandet.

 

For at komme i betragtning til legatet, er det et kriterie, at ansøger har en personlig og stærk tilknytning til Vendsyssel, f.eks. opvækst i Vendsyssel eller længerevarende bopæl i Vendsyssel.

 

Det er ligeledes et krav, at ansøger er studerende og fortsat er studerende efter tildelingen. Der kan således ikke forventes støtte til ansøger, hvis uddannelsesforløb forventes afsluttet i det år, hvori ansøgningsfristen udløber. Forventer du at afslutte sit uddannelsesforløb i tiden efter ansøgningsfristen og resten af det pågældende år, vil du således ikke komme i betragtning til legatet.

 

Ansøgning skal ske ved udfyldelse af dette ansøgningsskema

 

Ansøgningsfristen er 1. maj og legatet forventes uddelt i løbet af den efterfølgende måned. Har du ikke modtaget svar fra os vedrørende din ansøgning inden 1. juli, er din ansøgning ikke imødekommet.

 

Der kan ikke forventes støtte til et uddannelsesforløb, der afsluttes i det år, hvor ansøgningsfristen udløber.

Tildeling af støtte til almennyttige projekter

 

Bemærk: Der er i øjeblikket lukket for ansøgninger om legat til almennyttige projekter, da der lige nu ikke uddeles legater hertil. 

 

Støtten uddeles ikke til enkeltpersoner, men derimod til organisationer, foreninger eller virksomheder, der forestår det pågældende projekt. For at komme i betragtning til støtten, er det krav, at det projekt, der søges støtte til, er af almennyttig, social eller humanitær art. Derudover er det et krav, at projektet er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune. Det er ligeledes et krav, at projektet ikke er afsluttet.

 

Ansøgning om støtte til almennyttige projekter skal sendes til roblonfonden@gmail.com og skal indeholde følgende oplysninger:

  • Kort projektbeskrivelse
  • Forventet budget
  • Udgifter med tilhørende bilag, der ønskes støtte til
  • Kontaktoplysninger på kontaktperson (navn, telefonnummer, mailadresse)

 

Ansøgningsfristen er 31. januar til uddeling af støtte i det pågældende år. Har du ikke modtaget svar fra os vedrørende din ansøgning inden 1. marts, er din ansøgning ikke imødekommet.

Behandling af personoplysninger

ROBLON FONDEN behandler en række personoplysninger i forbindelse med håndtering af såvel legatuddelingen som uddelingen af støtte til almennyttige projekter. Dette kan du læse nærmere om i fondens privatlivspolitik her

Niels Otto Pedersen, Ø. Barkholts Mindefond

 

Fondens formål er at yde økonomisk støtte til fornyelse af inventar i Skæve Kirke, samt at yde støtte til kirkelige aktiviteter omkring Skæve Kirke. Fonden kan tillige yde økonomisk støtte til medlemmer af menigheden ved Skæve Kirke i forbindelse med begravelse, konfirmation og lignende kirkelige aktiviteter.

 

Der forefindes ingen ansøgningsskemaer, men legatet annonceres i dagspressen i februar måned.

 

Ansøgninger sendes pr. mail til Jane Mortensen JMO@70151000.dk

Ella & M.K. Kierkegaard's fond

 

Fonden har til formål at yde støtte til borgere i Frederikshavn gamle kommune, der er værdigt trængende og over 60 år og enlige. Alle 3 betingelser skal være opfyldt. Derudover kan der ydes støtte til kulturelle, sportslige og sociale formål i Frederikshavn gamle kommune.

 

Fondens overskud uddeles i portioner på mindst kr. 500,00 og højest kr. 5.000,00.

Støtte ydes i december måned.

 

Der findes ingen ansøgningsskema, men legatet annonceres i lokalavisen for Frederikshavn.

 

Ansøgningen skal sendes pr. post til:

HjulmandKaptain
Frederikshavnsvej 215
9800 Hjørring

Anna og Jens Marinus Madsen samt Ida og Niels Kristian Madsens mindelegat

 

Fonden ”Anna og Jens Marinus Madsen samt Ida og Niels Kristian Madsens mindelegat” er en fond med hjemsted i Frederikshavn. Den er stiftet af midlerne fra boet efter Hr. Niels Kristian Madsen. 

 

Formålet med fonden er at yde økonomisk støtte til almenvelgørende formål, til personer i økonomisk trang eller vanskelige økonomiske forhold samt til et formål, som ud fra en i befolkningen almindeligt herskende opfattelse kan karakteriseres som nyttigt, og som kommer en større kreds til gode. 

 

Opfylder din ansøgning de betingelser, kan du ansøge hele året. Din ansøgning med den relevante dokumentation skal indgives til advokatfirmaet HjulmandKaptain i Frederikshavn.

 

Ansøgningen skal sendes pr. post til:

HjulmandKaptain
Havnepladsen 7
9900 Frederikshavn