Fonde & legater

}

HjulmandKaptain administrerer en række fonde og legater. Disse yder økonomisk støtte, hvilket man kan ansøge om via HjulmandKaptain. Du kan læse mere om dine muligheder for økonomisk støtte fra fondene og legaterne nedenfor.

ROBLON FONDEN

ROBLON FONDEN er stiftet af fabrikant Erik Schou i 1997, grundlæggeren af ROBLON A/S.

Fondens ene formål er: "At yde støtte til unge med henblik på videreuddannelse i udlandet. Støtte skal fortrinsvis ydes til personer, der har tilknytning til Vendsyssel".

Legatet, der tildeles enkeltpersoner, kan søges af unge indenfor alle studie- og erhvervsområder til brug for længerevarende videreuddannelse i udlandet.

Legatet uddeles én gang om året i februar måned.

For at ansøge skal PDF-ansøgningen udfyldes fra Acrobat Reader eller printes og udfyldes i hånden. Ansøgningen sendes derefter til Roblon Fonden c/o HjulmandKaptain enten pr. mail til Lene Nielsen på LMN@70151000.dk eller pr. post til adressen Havnepladsen 7, 9900 Frederikshavn.

Ansøgningsfristen vil fremgå af annonce i dagspressen, men kan påregnes at være omkring d. 10. januar. Ansøgninger modtaget efter dette tidspunkt behandles, som udgangspunkt, ikke.

Du kan hente et ansøgningsskema til Roblon Fonden her

Fondens andet formål er: "At yde støtte til projekter af almennyttig art. Støtte skal fortrinsvis ydes til projekter i Frederikshavn Kommune".

Ansøgninger om støtte til almennyttige projekter vil blive behandlet på fondens bestyrelsesmøder i februar, maj og august og skal indsendes senest d. 15 i måneden forud.

Ansøgningen sendes til Roblon Fonden c/o HjulmandKaptain enten pr. mail til Lene Nielsen på LMN@70151000.dk eller pr. post til adressen Havnepladsen 7, 9900 Frederikshavn.

En ansøgning skal som minimum indeholde en kort beskrivelse af projektet med angivelse af dets almennyttige indhold og et budget for projektet.

Hvis der ikke er kommet svar fra fonden inden udgangen af måneden efter bestyrelsesmødet, er ansøgningen ikke imødekommet.

Niels Otto Pedersen, Ø. Barkholts Mindefond

Fondens formål er at yde økonomisk støtte til fornyelse af inventar i Skæve Kirke, samt at yde støtte til kirkelige aktiviteter omkring Skæve Kirke. Fonden kan tillige yde økonomisk støtte til medlemmer af menigheden ved Skæve Kirke i forbindelse med begravelse, konfirmation og lignende kirkelige aktiviteter.

Der forefindes ingen ansøgningsskemaer, men legatet annonceres i dagspressen i februar måned.

Ansøgninger sendes pr. mail til Jane Mortensen JMO@70151000.dk

Ella & M.K. Kierkegaard's fond

Fonden har til formål at yde støtte til borgere i Frederikshavn gamle kommune, der er værdigt trængende og over 60 år og enlige.Alle 3 betingelser skal være opfyldt. Derudover kan der ydes støtte til kulturelle, sportslige og sociale formål i Frederikshavn gamle kommune.

Fondens overskud uddeles i portioner på mindst kr. 500,00 og højest kr. 5.000,00.

Støtte ydes i december måned.

Der findes ingen ansøgningsskema, men legatet annonceres i lokalavisen for Frederikshavn.

Ansøgningen skal sendes pr. post til:

HjulmandKaptain
Frederikshavnsvej 215
9800 Hjørring