Rebekka Margrethe Tuperna Kristiansen Bisgaard

Advokat

Kontaktoplysninger
Mobil: +45 25 17 58 15
Telefon: +45 72 21 16 78
Beskrivelse

Rebekka M. T. K. Bisgaard kom til HjulmandKaptain i 2019 fra en stilling som advokat i Grønland. Rebekka yder rådgivning indenfor erhvervsretten, herunder internationalt, og beskæftiger sig med alle emner relateret til entrepriseret, inklusive almindelig entrepriseretlig rådgivning, udarbejdelse af entreprisekontrakter, forberedelse af og deltagelse i syns- og skønsforretninger, rådgivning om og forberedelse af tvister mellem entrepriserettens parter ved de almindelige domstole samt ved voldgift, f.eks. vedrørende stillet sikkerhed, mangelssager, dagbøder, stadeforretninger med videre.

Endvidere har Rebekka betydelig erfaring med førelse af tvistesager ved de almindelige domstole.

Rebekka er uddannet jurist fra Aalborg Universitet i 2012 og opnåede sin advokatbestalling i februar 2016, og har herudover en bachelorgrad i Engelsk Sprog og Internationale Studier fra Aalborg Universitet.

Primære arbejdssted Aalborg

Kontaktoplysninger

Mobil

+45 25 17 58 15

Telefon

+45 72 21 16 78

Mail

Mette Marie Dollerup

Advokatsekretær

Telefon
Mail