Natasha Julia Donbæk

Advokatfuldmægtig med primært fokus på rådgivning inden for familieretten.

Natasha Julia Donbæk kom til HjulmandKaptain i februar 2022 efter at have arbejdet som fuldmægtig hos Ankestyrelsens børnekontor. Natasha beskæftiger sig hovedsageligt med privatret, herunder familieret og arveret.

 

Natashas specialeområder udgør særligt skilsmisse, samlivsophævelse, forældremyndigheds-, bopæls- og samværssager, tvangsfjernelsessager, udarbejdelse af testamenter, ægtepagter, samejeoverenskomster og samlivskontrakter.

 

Natasha er uddannet jurist fra Aalborg Universitet i 2021, hvor hun skrev speciale i familie- og arveret.

 

Herudover er Natasha ekstern lektor i faget ”Familie- og arveret” på Aarhus Universitet, hvor hun underviser jurastuderende på bacheloruddannelsen.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev