Mie Chatrine Jensen

Advokat

Kontaktoplysninger
Mobil: +45 20 69 46 85
Telefon: +45 72 21 16 76
LinkedIn:
Beskrivelse

Mie Chatrine Jensen kom til HjulmandKaptain i 2016. Mie rådgiver indenfor områderne entrepriseret, kommercielle og internationale kontrakter og ekspropriation. Derudover har Mie været involveret i en lang række rets- og voldgiftssager samt brugen af alternative konfliktløsningsmetoder, herunder forberedelse af samt deltagelse i mediation- og mæglingsmøder ved blandt andet Voldgiftsinstituttet. 

Mie er særligt specialiseret i entrepriseret og byggeri. Udover en stor praktisk erfaring med brugen af byggeriets standardkontrakter og internationale aftalesæt, har Mie undervist en lang række virksomheder, organisationer og foreninger i brugen af byggeriets standardvilkår AB92, AB18, ABR18 og ABT18.

Mies rådgivning bygger på en praktisk og kommerciel forståelse for selve byggeprocessen, hvilket er med til at skabe stor værdi for de virksomheder, Mie rådgiver.

Primære arbejdssted Aarhus

Kontaktoplysninger

Mobil

+45 20 69 46 85

Telefon

+45 72 21 16 76

Mail