Mie Chatrine Jensen

Advokat

Kontaktoplysninger
Mobil: +45 20 69 46 85
Telefon: +45 72 21 16 76
LinkedIn:
Beskrivelse

Mie Chatrine Jensen kom til HjulmandKaptain i 2016. Mie rådgiver indenfor områderne entrepriseret, kommercielle og internationale kontrakter og ekspropriation. Derudover har Mie været involveret i en lang række rets- og voldgiftssager samt brugen af alternative konfliktløsningsmetoder, herunder forberedelse af samt deltagelse i mediation- og mæglingsmøder ved blandt andet Voldgiftsinstituttet. 

Mie er særligt specialiseret i entrepriseret og byggeri. Udover en stor praktisk erfaring med brugen af byggeriets standardkontrakter og internationale aftalesæt, har Mie undervist en lang række virksomheder, organisationer og foreninger i brugen af byggeriets standardvilkår AB92, AB18, ABR18 og ABT18 samt FIDIC-kontrakter. Mie har også været forfatter til en række artikler vedrørende FIDIC-kontrakter, særligt i forbindelse med opdateringen af deres udgaver i 2017.

Mies rådgivning bygger på en praktisk og kommerciel forståelse for selve byggeprocessen, hvilket er med til at skabe stor værdi for de virksomheder, Mie rådgiver.

Primære arbejdssted Aarhus

Kontaktoplysninger

Mobil

+45 20 69 46 85

Telefon

+45 72 21 16 76

Mail