Mette Mortensen

Advokat (L), ph.d. (-jur)

Kontaktoplysninger
Mobil: +45 72 21 17 39
Telefon: +45 20 87 24 25
LinkedIn:
Beskrivelse

Mette Mortensen er advokat (L), ph.d. (-jur) og beskæftiger sig primært med retssagsbehandling.

Hendes rådgivning omfatter alle typer af straffesager, særlovsovertrædelser, økonomisk kriminalitet og civil retssagsbehandling.

Mette Mortensen i flere år været ansat ved Danmarks Domstole, senest som konstitueret landsdommer i Vestre Landsret. Hun har derfor et indgående kendskab til retssagsbehandling fra valg af procesform og bevisovervejelser til gennemførelse af hovedforhandling og positionering i forhold til forligsforhandling.

Mette er certificeret voldgiftsdommer, har en ph.d. i bevisførelse og er udover sin ansættelse hos HjulmandKaptain fagansvarlig for procesret på Juridisk Institut ved Aalborg Universitet, hvor hun varetager undervisningen i civilproces, videregående civilproces og bevisførelse.

Primære arbejdssted Hjørring

Kontaktoplysninger

Mobil

+45 72 21 17 39

Telefon

+45 20 87 24 25

Mail