John Henrik Andersen

Advokat, Partner

Kontaktoplysninger
Mobil: +45 5077 5410
Telefon: +45 7221 1733
LinkedIn:
Beskrivelse

John Henrik Andersen har i mere en 30 år virket som advokat. John Henrik beskæftiger sig primært med bobehandling i bred forstand, dvs. konkurs- og dødsbobehandling og gældssanering.

Tillidshverv
- Fast medhjælper ved Skifteretten  i konkurssager.
- Fast medhjælper ved Skifteretten  i gældssaneringssager.
- Autoriseret bobestyrer.

John Henrik er derudover medlem af Danske Miljøadvokater og Danske Arveretsadvokater.

Deltager i samarbejdet med Det Gode Testamente

 

Primære arbejdssted Frederikshavn

Kontaktoplysninger

Mobil

+45 5077 5410

Telefon

+45 7221 1733

Mail

Charlotte Dam

Advokatsekretær

Telefon
Mail