Jette Marie Larsen

Advokat (L), Fagchef Strafferet

Kontaktoplysninger
Mobil: +45 4149 8811
Telefon: +45 7221 1613
LinkedIn:
Beskrivelse

Jette Marie Larsen er en del af HjulmandKaptains afdeling for forsvarere og beskæftiger sig primært med alle typer straffesager og særlovsovertrædelser, herunder færdselssager, transportretlige straffesager, sager om overtrædelse af arbejdsmiljøloven samt skatte-moms-afgiftsstrafferet. Desuden beskikkes Jette Marie Larsen som bistandsadvokat for forurettede i straffesager.

Jette Marie Larsen har møderet for landsret.

Jette Marie Larsen beskæftiger sig ligeledes med tvangsfjernelsessager, familieretlige sager og arveret, hvor hendes rådgivning primært omfatter skilsmisse, samlivsophævelse, forældremyndigheds-, bopæls- og samværssager, udarbejdelse af testamenter, ægtepagter, samejeoverenskomster og samlivskontrakter.

I en årrække har Jette Marie Larsen været ansat som dommerfuldmægtig og har i den forbindelse beskæftiget sig med et bredt spekter af juridiske problemstillinger inden for blandt andet civilproces, strafferet og familieretssager, ligesom Jette Marie tidligere har undervist i formueret på Aalborg Universitet.

Primære arbejdssted Aalborg Frederikshavn

Kontaktoplysninger

Mobil

+45 4149 8811

Telefon

+45 7221 1613

Mail