Jette Marie Larsen

Advokat (L)

Kontaktoplysninger
Mobil: +45 41 49 88 11
Telefon: +45 72 21 16 13
Beskrivelse

Jette Marie Larsen beskæftiger sig primært med alle typer straffesager og særlovsovertrædelser.

Jette Marie beskæftiger sig ligeledes med familieret, arveret, dødsbobehandling og tvangsfjernelsessager, hvor hendes rådgivning primært omfatter skilsmisse, samlivsophævelse, forældremyndigheds- bopæls- og samværssager, dødsbobehandling, udarbejdelse af testamenter, ægtepagter, samejeoverenskomster og samlivskontrakter.

I en årrække har Jette Marie været ansat som dommerfuldmægtig og har i den forbindelse beskæftiget sig med et bredt spekter af juridiske problemstillinger inden for blandt andet civilproces, strafferet og familieretssager, ligesom Jette Marie tidligere har undervist i formueret på Aalborg Universitet.

Primære arbejdssted Aalborg Frederikshavn

Kontaktoplysninger

Mobil

+45 41 49 88 11

Telefon

+45 72 21 16 13

Mail