Patientskader

Hvis du påføres en skade i forbindelse med undersøgelse eller behandling, kan du være berettiget til erstatning. Det samme gælder efterladte.

Erstatning betales:

  • Hvis det må antages, at en erfaren specialist på det pågældende område ville have handlet anderledes ved undersøgelse, behandling eller lignende, hvorved skaden ville være undgået.
  • Hvis skaden skyldes fejl eller svigt i teknisk apparatur eller andet udstyr, der har været anvendt ved eller i forbindelse med undersøgelse, behandling eller lignende.
  • Hvis skaden ud fra en efterfølgende vurdering kunne være undgået ved hjælp af anden til rådighed stående behandlingsteknik eller behandlingsmetode, som ud fra et medicinsk synspunkt ville have været ligeså effektiv behandling af sygdommen.
  • Hvis der er indtruffet komplikationer, som er mere omfattende, end hvad en patient med rimelighed må tåle set i forhold til grundsygdommen.

Patientskader skal anmeldes til Patienterstatningen, der træffer afgørelse om, hvorvidt skaden anerkendes. Hvis skaden anerkendes, udmåles erstatning efter Erstatningsansvarsloven.

Afgørelser fra Patienterstatningen kan påklages til Patientskadeankenævnet. Klagefristen er måneder. Klagen skal sendes til Patientombuddet, der er sekretariat for Patientskadeankenævnet.

Afgørelser fra Patientskadeankenævnet kan indbringes for domstolene. Fristen for anlæggelse af retssag er 6 måneder.

Det er vigtigt, at ovennævnte frister overholdes.

Kontakt vores erstatningsafdeling

Skal vi ringe dig op?Request a call

Klik herClick here

Acceptér cookies

Cookie Politik

Vi bruger cookies på www.hjulmandkaptain.dk for at optimere brugervenligheden og funktionaliteten, samt til indsamling af statistik over din færden på vores hjemmeside.

Ved at bruge vores hjemmeside, accepterer du brugen af cookies.

Læs mere om vores Cookiepolitik, herunder hvordan du sletter cookies.