Acceptér cookies

Cookie Politik

Vi bruger cookies på www.hjulmandkaptain.dk for at optimere brugervenligheden og funktionaliteten, samt til indsamling af statistik over din færden på vores hjemmeside.

Ved at bruge vores hjemmeside, accepterer du brugen af cookies.

Læs mere om vores Cookiepolitik, herunder hvordan du sletter cookies.

KONTAKT OS PÅ TEL.

7015 1000

ELLER PÅ MAIL

mail@70151000.dk

Seneste nyheder

 • Nu kommer den nye lejelov

  29. juli 2014 By- og boligministeriet oplyser, at der den 11. juni 2014 er indgået en forligsaftale mellem en bred kreds i Folketinget om forenkling og modernisering af lejelovgivningen.  Læs mere >>

 • Væsentlig lempelse af erhvervelsesreglerne i landbrugsloven

  29. juli 2014 NaturErhvervstyrelsen har nu sendt et forslag til ændring af landbrugsloven i høring. Forslaget forventes fremsat den 8. oktober i Folketinget, og skal træde i kraft den 1. januar 2015.  Læs mere >>

 • Hvornår indtræder den fulde skattepligt til Danmark?

  08. juli 2014For de skatteydere, der har valgt at forlade Danmark i skattemæssig henseende, herunder f.eks. ved at flytte permanent til udlandet og arbejde der, er det relevant at være opmærksom på den seneste udvikling i SKATs praksis for, hvornår skatteyderen måtte være i risiko for at blive anset for fuld skattepligtig til Danmark.  Læs mere >>

 • Nye forældelsesregler i Patienterstatningssager

  26. juni 2014 Med virkning fra den 1. juli 2014 er der blevet indført en ny bestemmelse om forældelse af allerede anerkendte patientskader, som betyder, at hvis der kommer senfølger efter patientskaden forældes et krav på erstatning tidligst 3 år efter skadelidte burde have kendt til senfølgen og seneste 10 år efter den endelige anerkendelse af patientskaden.  Læs mere >>

 • Sygdom under ferie - hvad så?

  03. juli 2014 Har man ret til ekstra ferie, hvis man bliver syg under sin ferie?  Læs mere >>

 • Danske TDC kan pålægges at etablere 30 meter lange stikledninger til fordel for konkurrenterne

  02. juli 2014 Ifølge Domstolen omfatter pligten til at give konkurrenterne adgang også pligt til at foretage investeringer til fordel for konkurrenterne, når det er nødvendigt for at sikre deres adgang til TDC's net. Etable-ring af en stikledning inklusive "graveindsats" på 30 meter er en "adgangsforpligtelse" i EU's adgangs-direktiv.  Læs mere >>

 • Omvendt nationalt betalingspligt for visse varer

  02. juli 2014 Store ændringer er på vej på momsområdet. Fra og med 1. juli 2014 indføres national omvendt betalingspligt på mobiltelefoner, kredsløbsanordninger, spillekonsoller, bærbar pc'er og tablets mv. Lovændringen har den konsekvens for virksomhederne, at de er nød til at lave om på deres administrative systemer.  Læs mere >>

 • Levering af e-ydelser til private

  02. juli 2014Nyt ændringsforslag lurer inden for momsområdet. Et nyt lovforslag er blevet fremsat 12. marts 2014, hvorefter levering af visse elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester vil medføre, at der skal opkræves moms i det land, hvor aftageren bor, når denne er en privat person.  Læs mere >>

 • Østre Landsret ændre afgørelse om behandling via sundhedsordning.

  01. juli 2014 Østre Landsret slog den 30. juni 2014 fast, at behandlingsskader opstået under behandlinger gennem en sundhedsordning stillet til rådighed af arbejdsgiver er omfattet af patienterstatningsordningen, og at skader som følge af sådanne behandlinger dermed kan være erstatningberettigende under patienterstatningsordningen.  Læs mere >>