Miljø

I takt med den stigende fokus på Miljøområdet, bliver omfanget af juridiske Miljøspørgsmål også stadigt bredere. Der er mange typer spørgsmål og mange situationer, hvor der er behov for juridisk rådgivning. I dag opstår Miljøspørgsmål ikke kun i forbindelse med skader, men lige så ofte i relation til overdragelse af fast ejendom, eller som konsekvens af en kommunal undersøgelse. Vi har stor erfaring indenfor Miljøområdet og rådgiver såvel private som erhvervsvirksomheder omkring et bredt spektrum af Miljøspørgsmål

Miljøområder vi bl.a. kan rådgive dig om

  • Sager vedrørende planloven (eks. byggetilladelse i landzone)
  • Ekspropriation (Staten overtager privat ejendom ved lov)
  • Skader
  • Overdragelser af ejendomme eller virksomheder
  • Beskyttelse af naturen
  • Erstatning
  • Ansvar
  • Overvejelser vedrørende påbud fra kommunen om forureningsundersøgelse af din ejendom
  • Overvejelser vedrørende din ejendom, hvis den allerede er forurenet
  • Evt. andre opgaver


Miljøspørgsmål i forbindelse med skader

I skadetilfælde rådgiver vi om, hvem der kan gøres ansvarlig for forureningen og hvilke krav, der kan rejses. Derudover bruger vi vores netværk af tekniske rådgiver til at finde de mest optimale løsninger i netop dit tilfælde.


Miljøspørgsmål i forbindelse med overdragelser af ejendom eller virksomhed

Behovet varierer fra spørgsmål i forbindelse med overdragelse af ejendomme (typisk med olietank) til spørgsmål om, hvem der skal bære risikoen ved virksomhedsoverdragelser, hvor der er behov for at gennemføre forureningsundersøgelser i forbindelse med indgåelse af aftalen.
Du kan læse mere om fast ejendom både som erhvervskunde (Linkes til Erhverv - Fast ejendom) og privat kunde (Linkes til Privat - Fast ejendom)


Forurening af ejendom

Du driver din virksomhed eller ejendom, som du plejer. En dag får du brev fra din kommune vedrørende en forureningsundersøgelse. Påbuddet kan lyde uskyldigt, og derved får det måske ikke få din store opmærksomhed. Men PAS PÅ! Jo større undersøgelsen er, jo flere penge vil det koste dig. I denne situation er der mange problemstillinger at tage hensyn til - både før, under og efter. Lad os rådgive dig til den bedste løsning for netop dig.


Miljørisici i forbindelse med landbrug

Miljøskader udgør en betydelig risiko for alle erhvervsdrivende.

I landbruget opstår miljøskader ofte i forbindelse med opbevaring eller udbringning af husdyrgødning, anvendelse af sprøjtemidler eller i forbindelse med andre skader f.eks. brandskader eller færdselsskader. Da skaderne i alle tilfælde kan være betydelige (og ikke altid dækket af forsikring) hører det med til god virksomhedsledelse at tænke alle miljørisici igennem og overveje, hvordan skader kan forebygges eller begrænses. Vedligeholdelse af materiel og instruktion af medarbejdere kan begrænse risikoen. Vilkårene i en eventuel miljøgodkendelse skal overholdes! Dernæst bør risikoen i videst muligt omfang dækkes ved forsikring (tjek policen) Endelig er det vigtigt at handle hurtigt og velovervejet i skadetilfælde (hav en beredskabsplan klar).

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, er du altid meget velkommen til at kontakte os på telefon 7015 1000 eller mail@70151000.dk

Skal vi ringe dig op?Request a call

Klik herClick here

Acceptér cookies

Cookie Politik

Vi bruger cookies på www.hjulmandkaptain.dk for at optimere brugervenligheden og funktionaliteten, samt til indsamling af statistik over din færden på vores hjemmeside.

Ved at bruge vores hjemmeside, accepterer du brugen af cookies.

Læs mere om vores Cookiepolitik, herunder hvordan du sletter cookies.