Straffesagens behandling i retten

Straffesagens behandling i retten

Når politiets efterforskning er afsluttet, tager anklagemyndigheden stilling til, om sigtelsen af dig skal frafaldes, eller om der skal rejses tiltale.

Hvis der rejses tiltale, udarbejder anklagemyndigheden et anklageskrift og sender sagen til retten. Retten indkalder derefter til et retsmøde.

Din forsvarer varetager dine interesser i forbindelse med sagens behandling i retten. Din forsvarer vil altid være til stede, når der holdes møde i retten.

Nedenfor kan du læse mere om sagens behandling i retten og få svar på de typiske spørgsmål, der opstår, når man er tiltalt i en straffesag.

Anklageskrift

Anklageskriftet indeholder en kort beskrivelse af, hvad sagen drejer sig om med henvisning til de regler i straffelovgivningen, som anklagemyndigheden mener, er overtrådt.

Af anklageskriftet kan det fremgå, hvilken påstand anklagemyndigheden vil fremsætte.

Indkaldelse til at møde i retten

Det er retten, der indkalder til møde i sagen.

Som tiltalt har du pligt til at møde personligt i retten på det tidspunkt, der står i rettens indkaldelse. Hvis du udebliver i en sag, vil du enten blive anholdt eller dømt uden at få mulighed for at forsvare dig.

Selve retsmødet

I retsmødet starter anklageren med at læse anklageskriftet højt.

Derefter spørger dommeren, om tiltalte erkender eller nægter sig skyldig.

Der vil herefter være mulighed for at afgive forklaring. Tiltalte bestemmer selv, om han/hun vil svare på spørgsmål.

Hvis der skal afhøres vidner, vil det foregå efter tiltaltes forklaring. Tiltaltes nærmeste har som udgangspunkt ikke pligt til at svare på spørgsmål.

Hvis der skal fremlægges bilag for retten, vil både anklageren og forsvareren have mulighed for det.

Retsmødet afsluttes med, at anklageren og forsvareren kommer med de afsluttende bemærkninger om, hvorvidt tiltalte skal straffes eller ej, herunder straffens størrelse.

Retten trækker sig herefter tilbage og vurderer sagen. Retten skal afsige dom inden 7 dage, men normalt afsiger retten dom i sagen samme dag.

Retslokalet

Sådan ser en retssal i byretten ud:


Anke

Tiltalte kan som udgangspunkt anke sagen, hvis der er afsagt dom om en bøde på over 6.000 kr., eller der er idømt andre foranstaltninger.

Anklagemyndigheden kan kun anke sagen, hvis der ifølge loven kan idømmes strengere straf end bøde.

Vi anbefaler, at du altid rådfører dig med en advokat, inden du anker dommen. 

Kontakt

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du brug for en advokat med speciale i strafferet?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her