Persondata

Persondata

En personoplysning kan være alt lige fra banale oplysninger om navn og adresse til meget private oplysninger om helbred, fagforeningsmæssige tilhørsforhold eller politisk overbevisning. Uanset karakteren af personoplysningen skal persondatareglerne overholdes for at undgå sanktioner og de registreredes erstatningskrav.

Alle offentlige myndigheder skal med andre ord forholde sig til kravene til korrekt behandling af personoplysninger, idet man ligger inde med oplysninger om medarbejdere og borgere.

For at omsætte de komplekse regler til konkrete løsninger på de forskellige berørte områder har vi valgt at sammensætte et hold af juridiske eksperter indenfor persondataret, ansættelsesret, markedsføringsret, forvaltningsret, udbudsret og IT-ret, som alle står klar til at bistå dig med følgende 

Håndtering af persondata i forbindelse med

 • Kommunens afgørelsessager
 • Borgernes egenaccess
 • Henvendelser fra de registrerede vedrørende behandlingen af personoplysninger
 • Ansættelse og afskedigelse af medarbejdere
 • HR-afdelingens daglige drift
 • Etablering af whistleblower-ordning
 • Overvågning, kontrol og registrering af medarbejdere og borgere
 • Videregivelse til andre myndigheder
 • Overførsel af data ud af EU

IT-sikkerhed

 • Databehandleraftaler og underdatabehandleraftaler
 • Opbevaring og sletning af personoplysninger
 • Forvaltningsretlige krav til sikkerheden
 • Outsourcing af IT-systemer
 • Cloud-løsninger
 • Udbud af IT-løsninger, herunder udarbejdelse af kravsspecifikation

Complianceproces på baggrund af internationalt anerkendte standarder

 • Udarbejdelse af konsekvensanalyse (PIA)
 • Etablering af DPO-funktion (databeskyttelsesrådgiver)
 • Udarbejdelse af politikker og uddannelse af personale
 • Rådgivning om tekniske og organisatoriske forandringer

Databrud

 • Håndtering af bruddet
 • Anmeldelse til Datatilsynet
 • Bistand ved Datatilsynets undersøgelse
 • Underretning til de registrerede
 • Håndtering af erstatningskrav
 • Håndtering af bødekrav
 • Sikring mod fremtidige databrud

Kontakt

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du brug for en advokat med speciale i persondata og persondataloven?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Udfyld felterne, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her