16. nov 2022

Til minde om Jette Marie Larsen

16. nov 2022
Vores kære kollega Jette Marie Larsen er ikke længere hos os.

Det er med umådelig stor sorg og tristhed, at vi har modtaget beskeden om, at Jette Marie er afgået ved døden lørdag den 12. november.

Jette Marie var en dygtig advokat og vellidt kollega. Jette Maries store faglige interesse var procesret, og efter flere år ved domstolene skiftede hun til HjulmandKaptain for at stifte bekendtskab med procesret fra advokatvinklen. Her har hun med faglig kompetence, nærvær og respekt favnet alle kunder og samtidig arbejdet målrettet mod de mål, som hun satte sig for som advokat.

Jette Marie havde let til smil, var altid positiv og meget ordentlig, både overfor kollegaer og i måden hun håndterede sager og kunder på.

Vi må nu indse, at vi har mistet en kær og god kollega samt en dygtig og vellidt advokat. For HjulmandKaptain er dette et stort tab, men intet imod det tab, som Jette Maries familie må bære. Vores tanker og dybe medfølelse går til Jette Maries familie.

Æret være Jette Marie Larsens minde.

På vegne af HjulmandKaptain
Casper Nørgaard og Karsten Madsen