Energistyrelsen har den 3. december 2018 offentliggjort, hvilke tilbudsgivere der har vundet det teknologineutrale udbud for 2018.

Ved opførelsen af vindmøller har man tidligere kunne få et fast pristillæg på 25 øre. Denne støtteordning udløb d. 21. februar 2018, da EU’s statsstøttegodkendelse af ordningen udløb. Det betød, at hvis der fortsat skulle ydes støtte til vindmøller, ville det kræve, at støtteordningen blev lavet om.

Den 26. september 2017 blev der derfor indgået en ny politisk aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, hvor hensigten var, at man ville lade producenterne af strøm fra vindmøller og solceller konkurrere om at levere mest grøn strøm.

Konkret skulle dette ske ved, at Energistyrelsen skulle lancere et udbud, hvor projektudviklere kunne byde ind med projekter med enten solceller, landvindmøller eller kystnære havvindmøller, som så ville blive vurderet op imod hinanden ud fra objektivt fastsatte kriterier. De projekter, der vandt udbuddet, ville herefter modtage den pågældende støtte i en 20-årig periode.

Støtten, som vinderne af udbuddet modtager, tildeles som et fast pristillæg oveni elprisen, så usikkerheden for så vidt angår elprisudviklingen ikke bæres af staten, men af producenten. Hermed vil producenten også blive stillet over for mere normale markedsvilkår, mere retvisende prissignaler og usikkerhed om støtteudgifter vil blive reduceret.

Der var ansøgningsfrist for udbuddet den 26. november 2018, hvorefter Energistyrelsen har foretaget en gennemgang af tilbuddene. Tilbuddene er blevet vurderet ud fra tildelingskriteriet laveste pristillæg, bedømt på størrelsen af det tilbudte pristillæg i øre pr. kWh for elproduktion i 20 år fra nettilslutning.

Energistyrelsen har i alt modtaget 17 tilbud med projekter på i alt ca. 260 MW landvindmøller og ca. 280 MW solcelleanlæg. Energistyrelsen har endvidere oplyst, at det forventes, at der vil blive indgået 6 kontrakter, 3 kontrakter med ca. 165 MW landvindmøller og 3 kontrakter med ca. 104 MW solcelleanlæg. Det svarer til ca. 200 MW landvindækvivalenter eller ca. 160.000 husstandes elforbrug.

Det vægtede gennemsnitlige vindende pristillæg er 2,28 øre/kWh. Der er derfor tale om en stor forskel fra tidligere, hvor det var muligt at få et fast pristillæg på 25 ør pr. kWh. 2

Der vil blive lanceret et nyt udbud i 2019, hvor projektudviklere igen kan byde ind med projekter med enten solceller, landvindmøller eller kystnære havvindmøller. Det forventes, at de pågældende tildelingskriterier forbliver det samme.

Hvis du måtte have spørgsmål eller lignende til det teknologineutrale udbud eller alternativ energi, er du meget velkommen til at kontakte os.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du brug for rådgivning vedrørende alternativ energi?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.