30 sep 2019

Social- og Indenrigsministeriet foreslår nye regler for ændring af formål i sociale fonde

Social- og Indenrigsministeriet foreslår nye regler for ændring af formål i sociale fonde.

Ændringen er tiltrængt, hvis fondene stadig skal kunne udfylde deres rolle i arbejdet med svage borgere. Det har nemlig hidtil været meget svært for fondene at få tilladelse til at ændre vedtægterne således, at fondene kan udvikle sig i takt med ændringer i samfundet.

Efter lovforslaget kan formålet ændres, hvis dette er ”hensigtsmæssigt”. Det er dog ikke sådan, at formålet kan ændres frit, idet det stadig er et krav, at formålet skal have ”nær sammenhæng” med det oprindelige formål. Det er næppe det store problem, selvom vi selvfølgelig mangler at se, hvordan udtrykket ”nær sammenhæng” fortolkes.

Ændringen må heller ikke betyde indgreb i aktuelle rettigheder eller berettigede forventninger til fonden. Det er næppe heller et problem i praksis.

Behovet for ændringer skyldes især, at mange fonde er gamle og ofte har bestemmelser, der henviser til de regler, der gjaldt ved stiftelsen. I nogle tilfælde henvises til lovregler, der ikke længere findes.

Et andet problem er, at mange fonde er relativt små og derfor er sårbare overfor udsving i økonomien, typisk som følge af ændringer i antallet af indskrevne borgere. Det har i praksis været meget vanskeligt at få tilladelser til sammenlægning af fonde med andre, hvilket eller kunne gavne begge fondes levedygtighed. Dette problem omtales ikke direkte i lovforslaget, men den bedre mulighed for at tilpasse formål vil være en stor hjælp i disse tilfælde.

Det er derfor et meget velkomment forslag. Desværre lægger forslaget op til, at de nye regler først træder i kraft den 1. juli 2020, men det kan måske ændres under behandlingen af forslaget.

Har du brug for rådgivning eller spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du brug for rådgivning vedrørende sociale fonde?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.