I en ny pressemeddelelse orienterer Skatteministeriet om, at der er indgået et forlig med de konservative vedrørende den bebudede stramning af reglerne om succession. Det er regler, der muliggør, at overdrage aktiver uden at udløse skat. Til gengæld påtager køberen sig at afregne skatten på et senere tidspunkt.

Fremover skal der kunne succederes ved overdragelse af aktier, hvis ikke 50 % af indtægter og formue - målt over en 3 årig periode - kommer fra passive aktiver, hvorved forstås værdipapirer, kontanter eller udlejningsejendomme.

Den varslede regulering af den gældende procentsats fra 75 % til 25 %, bliver således ikke en realitet.

Der bliver i stedet tale om en afbalanceret løsning, der tager presset af for de selskaber, som ikke er pengetankselskaber og derfor ikke har passive aktiver, hvis værdi overstiger 50 % af balancen og hvor indtægterne fra samme aktiver heller ikke overstiger 50 % af omsætningen.

Kun de selskaber, hvor dette ikke er tilfældet bør søges generationsskiftet inden nytår, idet de nye regler træder i kraft fra den 1.1. 2012.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du en sag, hvor du mangler advokathjælp?

Book et gratis møde i dag

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt for at aftale et uforpligtende møde.