HjulmandKaptain støder ofte på spørgsmål om beregningsgrundlaget for feriegodtgørelse. Mange spørgsmål vedrører, om arbejdsgivers pensionsbidrag indgår i beregningsgrundlaget for feriegodtgørelse.

Svaret herpå er nej. Baggrunden for denne konklusion er, at Højesteret  i en afgørelse fra 1998 har slået fast, at en arbejdsgivers udbetaling af lønninger, der blev udbetalt som skattefrie rejse- og befordringsgodtgørelser, ikke indgår i beregningsgrundlaget for feriegodtgørelser, da der er tale om et skattefrie beløb, jf. dagældende ferielovs § 16, stk. 1. Heraf kan udledes, at feriegodtgørelse ikke skulle beregnes på grundlag af den del af lønnen, der ikke var indkomstskattepligtig.

Det følger også af ordlyden af ferielovens § 26, stk. 2, at det alene er lønmodtagerens bidrag til de pensionsordninger, der fremgår af § 26, stk. 2, der indgår i beregningen af feriegodtgørelse. Modsætningsvist betyder det således, at der ikke beregnes feriegodtgørelse af arbejdsgiverens pensionsbidrag. Østre Landsret har i overensstemmelse hermed den 9. marts 1998 afsagt en dom, hvori følgende anføres:

”Efter ferieloven af 1938 § 5, stk. 2, skulle der ved beregningen af feriegodtgørelse ikke tages hensyn til løn, der ydes som erstatning for særlige omkostninger, eller til særlige tillæg for overarbejde eller lignende. Ved ferieloven af 1953 § 5, stk. 7, blev denne bestemmelse omformuleret, således at feriegodtgørelse ikke beregnes på grundlag af den del af lønnen, der ikke er indkomstskattepligtig. Denne regel blev overført uændret til ferieloven af 1970 som § 16, stk. 1. Da der i 1974 blev bestemt, at lønmodtageres bidrag til egen pensionsordning ikke længere skulle medregnes til lønmodtagernes skattepligtige indkomst, blev der indsat et 2. pkt. i § 16, stk. 1, hvorefter disse bidrag fortsat skulle indgå i beregningen af feriegodtgørelse. Denne forståelse af lovteksten må anses for at være lagt til grund ved lovændringen i 1994.”

Ved lovændringen i 1994 fik ferielovens § 16, stk. 1 et indhold svarende til den nuværende § 26, stk. 2. 

Har du spørgsmål til ovenstående eller ferieloven i øvrigt, så er du velkommen til at kontakte os.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du spørgsmål til ferieloven?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.