12. jan 2021

Nye regler om bopælspligt i nyetablerede boliger

12. jan 2021
Folketinget vedtog i december 2020 nye regler, som medfører, at ejere af nyetablerede boliger, der er udlagt til helårsbeboelse i en lokalplan, skal sørge for, at disse boliger tages i brug til helårsbeboelse, så snart der er tildelt en ibrugtagningstilladelse.

De nye regler vil alene finde anvendelse i de kommuner, der efter boligreguleringsloven er kategoriseret som regulerede kommuner, og desuden vil reglerne kun finde anvendelse på lokalplaner vedtaget og offentliggjort efter den 1. januar 2021. Overordnet er 79 ud af landets 98 kommuner regulerede.

Reglerne gælder ikke i situationer, hvor boliger med bopælspligt er sat til salg. Det er imidlertid et krav, at ejeren med rimelige bestræbelser forsøger at sælge boligen, og at udbuddet sker på realistiske vilkår.

Forskellen mellem de tidligere og de nye regler

Den væsentligste forskel i forhold til de tidligere regler er, at bopælspligten træder i kraft ved kommunalbestyrelsens tildeling af ibrugtagningstilladelse, hvorimod bopælspligten efter de tidligere regler først trådte i kraft ved første anvendelse til helårsbeboelse.

Dermed er det ikke længere muligt at anvende nyetablerede boliger med bopælspligt til ferieboliger eller korttidsudlejning før første anvendelse til helårsbeboelse, da bopælspligten allerede vil skulle opfyldes ved tildeling af ibrugtagningstilladelse.

Betydningen af de nye regler

Hvis ejeren ikke opfylder bopælspligten i nyetablerede boliger, vil konsekvensen være, at kommunen vil kunne anvise lejere til de nyetablerede boliger.

Det er derfor vigtigt, at du som ejendomsinvestor er opmærksom på de nye regler, hvis du ønsker at købe eller opføre nyetablerede boliger med bopælspligt, eller såfremt du ønsker at anvende nyetablerede boliger til korttidsudlejning eller som feriebolig.

Desuden er det vigtigt, at du er bekendt med ejerforeningens vedtægter, da der heri kan være særskilte begrænsninger i forhold til brugen af boligerne.

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

Har du spørgsmål til de nye regler om bopælspligt i nyetablerede boliger, eller hvordan reglerne påvirker dine ejendomsinvesteringer, er du altid velkommen til at kontakte os. Vores advokater står klar til at hjælpe dig.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du en sag, hvor du mangler advokathjælp?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her