Der er nu en selvstændig bestemmelse i straffeloven om psykisk vold.

Indtil 1. marts 2019 indeholdt straffeloven ingen selvstændig bestemmelse om psykisk vold.

Straffeloven indeholdt og indeholder imidlertid en række andre bestemmelser, som omfatter adfærd, der kan være udtryk for krænkelser af en andens psykiske integritet. Straffeloven indeholder endvidere bestemmelser om fysisk vold.

Der er nu en selvstændig bestemmelse i straffeloven om psykisk vold (§243)

Efter denne bestemmelse straffes den, som tilhører eller er nært knyttet til en andens husstand eller tidligere har haft sådan en tilknytning til husstanden, og som gentagne gange over en periode udsætter den anden for groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd, der er egnet til utilbørligt at styre den anden for psykisk vold med bøde eller fængsel indtil 3 år.

Som det fremgår, finder bestemmelsen anvendelse på personer i den forurettedes husstand, f.eks. en ægtefælle, samlever, forældre, plejeforældre eller søskende samt personer i øvrigt med nær tilknytning til den andens husstand.

Den nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd skal kunne betegnes som grov, for at adfærden er omfattet af bestemmelsen.

Adfærden skal videre være egnet til utilbørligt at styre forurettede og ordlyden ”styre” sigter til kontrollerende adfærd, som hindrer forurettede i at udfolde sig frit, herunder pga. en frygt for nye krænkelser.

Der er lagt op til, at strafniveauet for overtrædelse af bestemmelsen som udgangspunkt bør være mere end 60 dages fængsel.

Bestemmelsen er trådt i kraft den 1. marts 2019.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du brug for en advokat med speciale i strafferet?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.