02. jun 2020

Ny bekendtgørelse om lønkompensationsordningen

02. jun 2020
Der er nu udstedt en ny bekendtgørelse om midlertidig lønkompensation til virksomheder i økonomisk krise som følge af covid-19. Bekendtgørelsen (nr. 701 af 29. maj 2020) afløser den tidligere gældende bekendtgørelse nr. 267 af 25. marts 2020.

Den nye bekendtgørelse angiver nu lønkompensationsperioden til 4 måneder, det vil sige fra og med den 9. marts 2020 til og med 8. juli 2020.

Bekendtgørelsen præciserer, at ved løn forstås den ansattes arbejdsmarkedsbidragspligtige og arbejdsmarkedsbidragsfri A-indkomst medregnet virksomhedens og den ansattes eget ATP-bidrag samt eventuelle bidrag til arbejdsgiverbetalt pensionsordning.

Det er nu i bekendtgørelsen angivet, at en virksomhed ikke kan få udbetalt lønkompensation for ansatte i stillingskategorier, der er omfattet af en lovligt varslet og iværksat hovedkonflikt, hvori virksomheden er part. Det angives, at i sådanne situationer vil der ske en reduktion af det kompensationsberettigede beløb.

Bekendtgørelsen angiver ligeledes som noget nyt, at retten til kompensation er betinget af, at virksomheden for indkomståret 2020 har betalt eller vil betale den skat, som den er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler, og at retten til kompensation er betinget af, at virksomheden ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner.

I bekendtgørelsen angives, at retten til kompensation er betinget af, at en legal ejer, der har kontrol med virksomheden, for eksempel som følge af besiddelse af en ejerandel på mindst 25%, ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner.

Bekendtgørelsen udvider i overensstemmelse med de angivne betingelser de forhold, der skal oplyses om i forbindelse med ansøgningen og dokumentationen.

Har du spørgsmål til lønkompensationsordningen, herunder den nye bekendtgørelse, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også læse mere om de juridiske forhold i forbindelse med Covid-19 på denne side, hvor vi løbende opdaterer med nyheder og spørgsmål og svar vedrørende håndtering af Covid-19.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du brug spørgsmål vedrørende ordningen om lønkompensation?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her