Konsortier og samarbejder mellem konkurrenter er omfattet af nyt udkast til revideret vejledning ”Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven” udsendt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 27. juni 2017 sendt et udkast til en opdateret vejledning om konsortiesamarbejder i høring hos erhvervslivet.

Den allerede gældende vejledning på området er fra 2014. Den nye vejledning vil give virksomhederne og deres rådgivere en bedre vejledning vedrørende virksomhedernes mulighed for lovligt at gå sammen om at udføre en offentlig eller privat opgave. Vejledningen forventes også at danne rammen for myndighedens vurdering af en række øvrige samarbejder mellem konkurrerende virksomheder, herunder underleveranceaftaler.

Fristen for høring er den 1. september 2017, hvorefter Konkurrencerådet skal godkende vejledningen endeligt.

Konkurrenceloven forbyder ethvert samarbejde mellem virksomheder, der direkte eller indirekte har til formål at begrænse konkurrencen mellem parterne. Særligt samarbejder mellem konkurrenter er ofte problematiske og kan utilsigtet føre til en alvorlig overtrædelse af konkurrencereglerne. I praksis er muligheden for et lovligt konkurrentsamarbejde meget begrænset, såfremt virksomhederne har mere end en ubetydelig markedsandel, og der blot er et minimum af bindinger i samarbejdet.

Med det nye udkast til vejledning søges det præciseret, hvilke kriterier der skal være opfyldte, for at samarbejder og konsortier med deltagelse af konkurrerende virksomheder vil være lovlige i forhold til konkurrencereglerne.

Særligt vurderingen af, om et samarbejde eller konsortium omfatter konkurrenter, kan i sig selv give anledning til tvivl. Spørgsmålet om, hvorvidt virksomhederne er konkurrenter i forhold til den aktuelle offentlige eller private opgave afhænger blandt andet af, om virksomhederne hver især vil kunne byde på opgaven. Dette skal vurderes ud fra, om virksomhederne hver især har en tilstrækkelig kapacitet, herunder økonomiske ressourcer og den nødvendige know-how til at kunne løse hele eller dele af opgaven. Hvis virksomhederne hver især kan klare opgaven alene, og samarbejdet ikke opfylder betingelserne for en fritagelse, kan virksomhederne ikke lovligt gå sammen om at byde på opgaven.

Det nye udkast til vejledning på området angiver nærmere, hvordan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil vurdere konsortier og øvrige samarbejder mellem konkurrenter og er dermed væsentlig for virksomheder, der overvejer at deltage i et konsortium eller andet samarbejde.

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du brug for en advokat med speciale i konkurrenceret?

Book et møde i dag

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt for at aftale et uforpligtende møde.