23 mar 2020

Kompensationsordning til små selvstændige erhvervsdrivende med maksimalt 10 ansatte

Ordningen om kompensation til små erhvervsdrivende er aftalt mellem Folketingets partier og uddybes af Folketingets Finansudvalg som et såkaldt aktstykke, men ordningen er ikke sat i kraft endnu. Det vil ske ved en bekendtgørelse

På baggrund af teksten i det aktstykke, der er offentliggjort, forventer vi, at ordningen, når den sættes i kraft, vil omfatte følgende:

Ordningen vil give mulighed for at få kompensation for en del af dit omsætningstab.

Ordningen om kompensation til små erhvervsdrivende omfatter virksomhedsejere, der

 • forventer at lide et omsætningstab på minimum 30%
 • har haft en gennemsnitsomsætning på minimum 10.000 kr. pr. måned de seneste 12 måneder op til 1. marts 2020, eller den kortere periode virksomheden måtte have haft omsætning op til 1. marts 2020
 • ejer mindst 25% af virksomheden
 • arbejder personligt i virksomheden
 • har et CPR-nummer
 • har registreret virksomheden i CVR-registret
 • har maksimalt 10 fuldtidsansatte - (deltidsansatte medregnes forholdsmæssigt i opgørelsen af fuldtidsansatte)
 • er registreret i CVR-registret senest 9. marts 2020.

Derudover må din A- og B-indkomst, som opgjort på din selvangivelse for 2020, ikke overstige 800.000 kr. Kommer din personlige indkomst op over dette beløb, skal kompensationen betales tilbage. Det samme gælder, hvis en evt. medarbejdende ægtefælles A- og B-indkomst, som opgjort på dennes selvangivelse for 2020, overstiger 800.000 kr.

Kun kompensation for 1 virksomhed (CVR-nummer) pr. CPR-nummer.

En virksomhedsejer, som driver flere virksomheder med forskellige CVR-numre, kan kun få kompensation for ét CVR-nummer.

Pensionister også omfattet

Pensionister er, hvis de i øvrigt opfylder ordningens krav, også omfattet af ordningen.

Kompensationen kan udgøre:

 • 75% af omsætningstabet i perioden 9. marts – 8. juni 2020, dog
 • maksimalt 23.000 kr. pr. ejer af virksomheden pr. måned. En medarbejdende ægtefælle tæller i denne forbindelse som en ejer, men det kræves, at den medarbejdende ægtefælle skal have deltaget væsentligt i driften af virksomheden inden 9. marts 2020.

Eksempel:

En virksomhed med en ejer, der arbejder i virksomheden, vil således kunne modtage op til 23.000 kr., forudsat at virksomheden har lidt et omsætningstab på minimum 30.667 kr. 

En virksomhed med en ejer, der arbejder i virksomheden og en medhjælpende ægtefælle, vil kunne modtage op til 46.000 kr., forudsat at virksomheden har lidt et omsætningstab på minimum 61.333 kr.

En virksomhed med 4 ejere, der alle arbejder i virksomheden, vil kunne modtager op til 92.000 kr. i kompensation, forudsat at virksomheden har lidt et omsætningstab på minimum 122.667 kr.

Sådan beregnes omsætningstabet

Trin 1 – Find din omsætning for de seneste 12 måneder. Den fremgår af:

 • dit momsregnskab for virksomhedperioden 1. marts 2019 til 29. februar 2020, eller
 • din bogføring for perioden 1. marts 2019 til 29. februar 2020.

Hvis din virksomhed har eksisteret mindre end 12 måneder, beregnes din omsætning på grundlag af denne kortere periode.

Trin 2 -Find dit omsætningstab

((din omsætning for perioden 1. marts 2019 til 29. februar 2020) delt med 4) minus (din forventede omsætning i perioden 9. marts til 9. juni)) 
dette deles med:
((din omsætning for 1. marts 2019 til 29. februar 2020)) delt med 4))

Omsætningstabet SKAL være højere end 0,3 svarende til 30%, for at din virksomhed er omfattet.

Se nedenfor under punktet ” Indberetningspligt og efterregulering – op eller ned”, hvorledes Erhvervsstyrelsen efterfølgende vil kontrollere dit omsætningstab.

Sådan beregnes gennemsnitsomsætningen

Din gennemsnitsomsætning svarer til den omsætning, du fandt ovenfor i trin 1 delt med 12.

Sådan beregnes antallet af fuldtidsansatte

Antallet af fuldtidsansatte beregnes almindeligvis som svarende til din virksomheds samlede indbetalinger til ATP pr. måned delt med 284 kr. (APT-satsen for 2020 for en fuldtidsansat).

Tro og love-erklæring

Du skal afgive en såkaldt tro og love-erklæring i forbindelse med din opgørelse af omsætningstabet.

Det er en erklæring for, at du, efter bedste evne og under hensyntagen til det, du vidste, har opgjort omsætningsnedgangen korrekt, da du indsendte ansøgningen.

Din tro og love-erklæring er IKKE en indeståelse for, at du krone til krone får det præcise omsætningstab, du havde regnet med, men en erklæring for, at du har opgjort tabet i omsætningen bedst muligt. Du skal dog gøre dig umage, da afgivelse af en falsk tro og love-erklæring kan straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år efter straffelovens § 161.

Begrundelse for omsætningstab

Sammen med opgørelsen af dit omsætningstab skal du medsende en begrundelse for, hvorfor dit tab er udløst af Covid-19 pandemien. Det vil i mange tilfælde være helt oplagt, men skal ikke desto mindre begrundes.

Revisorpålæg

Erhvervsstyrelsen vil efter teksten i Finansudvalgets aktstykke nr. 122 som udgangspunkt pålægge alle virksomheder at anvende revisorbistand ved opgørelsen.

Indberetningspligt og efterregulering - og eller ned

Hvis dit omsætningstab efterfølgende viser sig at have været større eller mindre end det, du antog, da du ansøgte om kompensationen, skal du foretage indberetning til Erhvervsstyrelsen.

Indberetningen skal foretages, når kompensationsperioden udløber, dvs. efter 9. juni 2020.

 • Hvis dit omsætningstab viser sig at være højere end antaget, vil du kunne få efterbetaling.
 • Hvis dit omsætningstab viser sig at være lavere end antaget, vil du skulle betale det for meget udbetalte tilbage.
 • Hvis dit omsætningstab viser sig at være under 30%, vil du skulle betale hele den modtagne omsætningskompensation tilbage.

Erhvervsstyrelsen vil, når de kontrollerer din nedgang i omsætningen for perioden 9. marts – 8. juni 2020, se på:

 • nedgangen i momspligtig omsætning, hvor Erhvervsstyrelsen vil sammenligne dine momsindberetninger for 2019 med dine momsindberetninger for 2020, eller
 • nedgangen i din lønsumsafgift, hvis du ikke driver momspligtig virksomhed.

Erhvervsstyrelsen vil også kontrollere, om du arbejder i den virksomhed, for hvilken du søger omsætningskompensation. Det vil de gøre ved at sammenholde CPR-registret, CVR-registret og e-indkomst.

Hvis din eller din eventuelt medarbejdende ægtefælles A- og B-indkomst for skatteåret 2020 kommer til at overstige 800.000 kr. skal omsætningskompensationen betales tilbage.

Skattepligt

Den modtagne omsætningskompensation skal opgøres som skattepligtig indkomst for skatteåret 2020.

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning vedrørende kompensationsordninger i forbindelse med Covid-19/coronavirus, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også læse mere om de juridiske forhold i forbindelse med Covid-19 på denne side, hvor vi løbende opdaterer med nyheder og spørgsmål og svar vedrørende håndtering af Covid-19.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du spørgsmål vedrørende kompensation ifm. Covid-19/Coronavirus?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.