13. mar 2020

Kompensation for aflyste arrangementer pga. Covid-19

13. mar 2020
Med et såkaldt aktstykke har Folketingets Finansudvalg godkendt en kompensationsordning, der vil gøre det muligt for de arrangører, der valgte at følge regeringens henstilling om at aflyse større arrangementer, at søge kompensation for tab og meromkostninger.

Kompensationsordningen godkendt af Finansudvalget

Kompensationsordningen følger de principper, som regeringen tidligere har skitseret, men skal endeligt udmøntes af Erhvervsministeriet.

Ordningen

 1. Ordningen omfatter arrangementer på +1000 deltagere. Derudover er arrangementer på +500 deltagere, som er målrettet særlige Covid-19-risikogrupper, f.eks. ældre eller helbredsmæssigt sårbare, omfattet. Det står ikke nærmere beskrevet, om der er grupper ud over ældre eller helbredsmæssigt sårbare, der er omfattet af denne lavere grænse, hvorfor det er op til den enkelte virksomhed at tage risikoen herfor, i tilfælde af aflysning.
 2. Arrangementet skal være planlagt til afholdelse i Danmark og have været åbent for offentligheden. Heri ligger ikke, at der skulle have været fri/gratis adgang.
 3. Arrangøren skal være en privatretlig juridisk person, der har hjemsted i Danmark, jf. CVR.
 4. Derudover omfattes kommunale spillesteder med kapacitet til +1000 deltagere.

Alle, der opfylder kompensationsordningens kriterier, vil blive kompenseret.

Hvad kompenseres?

Ordningen vil give kompensation for:

 • Tabte indtægter
 • Merudgifter ved aflysning, udskydelse eller afvikling under væsentligt ændrede betingelser
 • Udgifter til revisorbistand med udarbejdelse af dokumentation med op til DKK 30.000, -

Kompensationen kan ikke bidrage til et arrangementets overskud, så i det omfang kompensationen gør arrangementet overskudsgivende, nedsættes kompensationen tilsvarende.

Hvordan opnås kompensation?

Arrangører, der ønsker kompensation, skal indsende en ansøgning til Erhvervsstyrelsen.

Det forventes, at ordningen bliver åbnet for ansøgninger om kompensation fra den 20. marts 2020. Der kan ikke indsendes ansøgninger forud for denne dag.

Arrangøren skal

 • sandsynliggøre, at aflysningen, udsættelsen eller ændringen skyldes Covid-19 forholdsregler,
 • dokumentere, at arrangementet havde en kapacitet på over 1000 henholdsvis 500 deltagere,
 • et regnskab for arrangementet, som dokumenterer de tab eller merudgifter, der ønskes kompensation for.
 • Indsende opgørelse over refunderede billetter,
 • Indsende dokumentation for betalte kunstnerhonorarer og derudover dokumentation for
  • den aftaleretlige forpligtelse til at betale ved aflysning
  • at arrangørens forsikring ikke dækker omkostningerne

Ved kompensationskrav over DKK 500.000 skal dokumentationen være revisorpåtegnet og ledsaget af dokumentation, for at arrangørens forsikring ikke dækker.

Kompensationsperioden

Kompensationsordningen, og dermed adgangen til at fremsende kompensationsansøgninger til Erhvervsstyrelsen, gælder for arrangementer, der skulle have fundet sted fra 6. til 31. marts 2020, men som er aflyst, eller hvor betingelserne for afvikling er væsentligt ændret, f.eks. hvor et arrangement er afviklet med færre eller helt uden deltagere/tilskuere

Fortsættelse af ordningen

Regeringen vil løbende tage stilling til, om ordningen skal udvides, alt efter udviklingen af Covid-19.

Fremtidige arrangementer - tabsbegrænsningspligt

Da regeringen lancerede ordningen, blev det klargjort, at virksomheder, som har planlagt arrangementer med +1000 deltagere i de kommende måneder, bør udvise ansvarlighed ved at nedbringe omkostningerne. Heri ligger også, at betingelserne for at få kompensation kan blive indskrænket fremadrettet ud fra en betragtning om tabsbegrænsning.

Har du lidt et tab som følge af Covid-19, enten som følge af aflyste arrangementer eller af helt andre årsager, så kontakt HjulmandKaptains Covid-19 team for at få hjælp.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du spørgsmål vedrørende kompensation for aflyste arrangementer pga. Covid-19?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her