Skatteministeren har med et netop fremsat lovforslag indledt bekæmpelsen af sort arbejde. Det erklærede hovedformål er, at det ikke må føles alt for trygt, at engagere sig som køber eller udbyder af sort arbejde. Den brede folkelige opfattelse af begrebet ”sort arbejde” skal ændres.

Den 25. april 2012 fremsatte Skatteministeren lovforslag om ændring af bl.a. Ligningsloven, Opkrævningsloven og Momsloven. Den nye lovpakke, der udspringer af en aftale mellem regeringspartierne, skal intensivere og målrette indsatsen mod sort arbejde - og der er taget nye værktøjer i brug.


Solidarisk hæftelse

En af de mest markante ændringer i forslaget er, at almindelige borgere, der køber ydelser hos erhvervsdrivende for mere end kr. 10.000, hæfter solidarisk med den erhvervsdrivende for betaling af momsen, såfremt indbetalingikkesker via et pengeinstitut. Derved mistes incitamentet til at betale kontant for større arbejder.


Ransagning

Ovennævnte skal ses i sammenhæng med, at forslaget giver SKAT mulighed for at foretage kontrol på privat grund uden retskendelse, når der synligt kan konstateres udendørs aktiviteter af professionel karakter, ligesom de arbejdsudøvende får pligt til på arbejdsstedet, såfremt SKAT forlanger det, at oplyse navn, cpr. nr. og at vise gyldig legitimation. Der er tale om meget vidtrækkende beføjelser for SKAT, der - såfremt forslaget bliver vedtaget i den foreliggende form - vil gøre op med nogle helt fundamentale retssikkerhedsprincipper i Danmark.

I Skattefaggruppen hos HjulmandKaptain følger vi lovforslaget tæt, og vi vil løbende opdatere med eventuelle nyheder.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du en sag, hvor du mangler advokathjælp?

Book et gratis møde i dag

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt for at aftale et uforpligtende møde.