10. jan 2023

Hvornår dækker din ulykkesforsikring skader i forbindelse med fødsel?

10. jan 2023
I august 2022 traf Ankenævnet for Forsikring tre afgørelser om forsikringsdækning i forbindelse med fødselsskader. Afgørelserne er kommet efter, at der i en årrække har været stort fokus på ligebehandling i forsikringssager. De tre afgørelser drejer sig om tre forskellige kvinder, der alle havde fået skader forbindelse med deres fødsler. Spørgsmålet var herefter, om kvinderne havde ret til erstatning fra deres forsikringsselskaber.

Hvad drejede sagerne sig om?

De tre afgørelser var med forskelligt udfald: I den ene sag fik kvinden ikke erstatning fra sin ulykkesforsikring, mens de to andre kvinder var berettiget til erstatning fra deres ulykkesforsikringer.

Betingelserne for at få erstatning fra sin ulykkesforsikring er, at man har lidt personskade som følge af en pludselig hændelse. Det er netop denne betingelse, der har været afgørende i de tre kvinders sager og derfor har medført de forskellige udfald. 

I de to sager, hvor kvinderne fik erstatning, var hændelsesforløbene beskrevet som en pludselig bristning af endetarmens lukkemuskel og som et brud på halebenet som følge af et pludseligt, stort og relativt kortvarigt tryk.

I den sag, hvor kvinden ikke fik erstatning, var hændelsesforløbet således, at kvinden i forbindelse med fødslen havde haft en pressefase langt ud over normalen, hvilket havde medført en nedsunken blære og tarm.

HjulmandKaptains kommentarer til afgørelserne

Man kan udlede af de tre afgørelser fra Ankenævnet for Forsikring, at en fødsel ikke i sig selv udgør en pludselig hændelse.

Kvinder i fødsel har derfor kun ret til erstatning, hvis personskaden sker som følge af en pludselig hændelse - for eksempel når en lukkemuskel pludselig brister, eller når der har været et pludseligt, stort og relativt kortvarigt tryk.

Hvis skaden derimod opstår som følge af en længerevarende belastning, hvilket en fødsel også kan være, så er der modsat de andre eksempler ikke tale om en ulykke, og derfor vil man ikke have krav på erstatning fra sin ulykkesforsikring.

Hvis du vil vide mere om de tre enkelte sager, kan du her læse kendelserne her: kendelse 1, kendelse 2 og kendelse 3

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

Har du pådraget dig personskade i forbindelse med en fødsel, og er du i tvivl, om du er berettiget til erstatning, så er du mere end velkommen til at kontakte os. Vores specialister i personskade står klar til at hjælpe dig.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du en sag, hvor du mangler advokathjælp?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt og senest den følgende hverdag.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her