Hvis du er en af de mange, der har investeret i bitcoins eller andre krypto-valutaer, vil du med meget stor sandsynlighed modtage et brev fra Skattestyrelsen. Skattestyrelsen modtog sidste år oplysninger fra en finsk bitcoin-børs om 2.700 danskeres handel med bitcoins. Derudover har Skatterådet netop godkendt, at tre danske krypto-børser skal udlevere oplysninger om handler på deres krypto-børser i perioden 2016 – 2018. Det er derfor en god idé at få styr på beskatningen af bitcoininvesteringer.

Baggrund
Skattestyrelsen er netop nu i gang med at påbegynde en række skattesager mod personer, der fremgår af de informationer, som Skattestyrelsen har modtaget fra den finske bitcoin-børs.

Derudover har Skattestyrelsen fået grønt lys til at gå i gang med at indsamle handelsinformationer fra tre krypto-børser i Danmark. Der er således et meget stort fokus på bitcoins og andre krypto-valuta og investeringer heri fra Skattestyrelsens side.

Beskatning af avancer på bitcoin og andre krypto-valutaer
Der har tidligere hersket tvivl om, hvorvidt køb og salg af bitcoins efter danske regler var omfattet af skattepligt eller fritaget for beskatning. Tvivlen herskede efter, at Skatterådet traf afgørelse om, at bitcoins ikke var omfattet af kursgevinstlovens beskatningsområde. Det skabte den opfattelse, at der ikke var hjemmel til at beskatte bitcoins.

Skatterådet har efterfølgende, særligt i 2018, taget stilling til selve hjemmelsspørgsmålet for beskatningen af bitcoins. Det fremgår tydeligt af disse afgørelser, at investering i bitcoins og andre krypto-valutaer som udgangspunkt skal betragtes som spekulation, hvorfor der er skattepligt af avancerne i henhold til statsskatteloven. Tab derpå vil ikke være fradragsberettigede.

Der er imidlertid stadig en række uafklarede spørgsmål i forbindelse med investering i bitcoins og andre krypto-valutaer generelt, og mere specifikt i forhold til de sager, som skattestyrelsen, på baggrund af informationerne fra Finland og de informationer de vil modtage fra de tre danske krypto-børser, forventeligt rejser mod danske skatteydere.

Det gør sig gældende i forhold til selve spekulationsbegrebet, anskaffelsessummer, fradragsværdier mv.

I de fleste af de sager, som vi ser af denne type, udfordrer Skattestyrelsen gerne grænserne for beskatningshjemlens rækkevidde. Det forventer vi også bliver tilfældet i forhold til investering i bitcoins og andre krypto-valutaer.

Er du en af de skatteydere, der allerede er blevet kontaktet af Skattestyrelsen, må du forvente at have behov for at få vurderet, hvordan din retsstilling er. Du er i den forbindelse velkommen til at tage kontakt til os. Vi hjælper med at vurdere din retsstilling, så vi sammen kan finde ud af, hvordan din sag bedst håndteres.

Er du ikke blevet kontaktet af Skattestyrelsen, men har investeret i bitcoins eller andre krypto-valuta, er du også meget velkommen til at tage kontakt til os, så vi kan vurdere din situation og sikre dig en korrekt beskatning.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du brug for en advokat med speciale i skatteret?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.