09 apr 2019

Har dit forsikringsselskab nægtet at udbetale erstatning for din skade?

Forsikringsselskaber nægter ofte at udbetale erstatning med begrundelsen ”manglende årsagssammenhæng”. Dette kan dække over meget.

I HjulmandKaptains erstatningsafdeling bliver vi ofte mødt med et standardsvar fra forsikringsselskaberne: ”De helbredsmæssige gener, som den skadelidte angiver, skyldes ikke ulykken, og derfor kan vi ikke udbetale erstatning.”

Hvad er ”manglende årsagssammenhæng”?
Begrundelserne kan være mange.

Det kan være, at forsikringsselskabet mener, at ulykken ikke har været tilstrækkelig voldsom, eller at skadelidte ikke er gået til læge med det samme, og derfor må generne have andre årsager.

Det kan også være, hvis skadelidte før ulykken havde lignende helbredsmæssige forværringer, og så kan forsikringsselskabet finde på at sige, at forværringen ikke er så slem, som skadelidte angiver.

Der findes desværre ikke nogen sikker formel for, hvornår en ulykke er skyld i helbredsmæssige begrænsninger, og derfor kan det være nemt for et forsikringsselskab at sige, at de ikke vil betale erstatning grundet manglende årsagssammenhæng.

Hvad er konsekvensen af ”manglende årsagssammenhæng”?
Vi oplever til tider, at både skadelidtes egen læge, den speciallæge, som er udpeget af forsikringsselskabet, samt Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som bliver bedt om at vurdere skaden, siger, at der er årsagssammenhæng mellem ulykken og de helbredsmæssige gener, uden at forsikringsselskabet retter sig efter det.

Hvis det er modpartens forsikringsselskab, der afviser årsagssammenhæng, har skadelidte kun én mulighed, og det er at indbringe sagen for retten. Hvis det drejer sig om egne ulykkesforsikringer, kan en retssag også være nødvendig.

Hvad hvis sagen ender i retten?
Når sagen kommer for retten, kan skadelidte bede om at få Retslægerådet til at udtale sig om årsagssammenhængen.

Sjældent – men sommetider – går Retslægerådet imod de vurderinger, som skadelidtes egen læge, speciallægen udpeget af forsikringsselskabet samt Arbejdsmarkedets Erhvervssikring angiver. Netop det er hvad forsikringsselskabet håber på, når selskabet har afvist at udbetale erstatning.

Det er den skadelidte, som skal bevise, at der er årsagssammenhæng, og da Retslægerådet er nedsat ved lov, så vil Retslægerådets vurdering ofte blive afgørende for sagens udfald.

Derfor er det vigtigt, at man allierer sig med en erfaren advokat med speciale inden for personskadeerstatning, hvis man er kommet til skade. Advokaten kan føre dig sikkert igennem et langvarigt forløb imod forsikringsselskabet.

Kontakt vores erstatningsafdeling for en vurdering af din sag. Vi står klar til at hjælpe dig.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du brug for en vurdering af din sag?

Vores erstatningsafdeling står klar til at hjælpe dig.

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.